بررسی پاسخ‌ کالری‌مترهای تداخل‌سنجی به پرتوهای یون‌ساز از طریق مدل‌سازی

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا باسعادت؛ هادی اردینی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68353.1147

چکیده
  این مطالعه به بررسی پاسخ کالری‌مترهای تداخل‌سنجی به پرتوهای یون‌ساز از طریق مدل‌سازی می‌پردازد. این کالری‌مترها به دلیل دقت بالا و حساسیت کم نسبت به اتلاف انرژی ذرات یون‌ساز و سایر ویژگی‌های منحصر به فرد، ابزارهای امیدوارکننده‌ای برای تحقیقات در حوزه فیزیک انرژی ذرات یون‌ساز هستند. با این حال، پاسخ آن‌ها به پرتوهای یون‌ساز ...  بیشتر

بررسی رسانندگی گرمایی فسفرین تک لایه

نرگس نقدیانی؛ امیر عباس صبوری دودران

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 11-18

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68529.1151

چکیده
  فسفرین به عنوان یک بلور ناهمسانگرد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. از آنجا که ناهمسانگردی بلور به ویژگی‌های ناهمسانگرد و کاربردهای وسیعی می انجامد، ما نیز برآن شدیم که ویژگی های گرمایی این ماده را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله ساختار نواری و طیف فونونی بلور تک لایه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش دینامیک مولکولی، چگالی ...  بیشتر

تحلیل دوشاخگی امواج یون-صوتی در یک پلاسمای غبارآلود

مصطفی مهدی پور

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 19-26

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68547.1152

چکیده
  در این مقاله پایداری و ناپایداری امواج الکتروستاتیک فرکانس پائین که به اختصار امواج یون-صوتی نامیده می‌شوند در یک پلاسمای غبارآلود شامل یونهای سرد و الکترونهای غیرگرمایی با توزیع ترکیبی کاپا-کرنز بررسی شده است. ابتدا معادلات سیالی لازم برای توصیف پلاسما بیان و سپس معادله دینامیکی سیستم تعیین شده است. مشاهده می‌شود که حضور الکترون‌های ...  بیشتر

فاکتور بهبود کوانتومی در محیط پر نویز و نقش انتقال‌پذیری در برتابش کوانتومی

جمیله سیدیزدی؛ سید محمد حسینی؛ میلاد نوروزی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 27-34

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68511.1150

چکیده
  در این مقاله، از یک آشکارسازی مستقیم در یک گیرنده تقویت‌کننده پارامتری نوری (OPA) در یک محیط پر اتلاف و پر نویز استفاده می‌کنیم و فاکتور بهبود کوانتومی (QEF) و احتمال خطا را بدست می‌آوریم که در بهبود عملکرد برتابش کوانتومی (QI) اهمیت زیادی دارند. QI برای تشخیص هدف، از درهم‌تنیدگی بین سیگنال و آیدلر بهره می‌برد. پارامترهای مختلف طرح مفروض ...  بیشتر

محاسبه سوپر مدها در آرایه ای از موجبرهای جفت شده متشکل از مواد چالکوجناید

یونس عابدیان خراسانی؛ محسن حاتمی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 35-44

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68534.1153

چکیده
  اخیرا موجبرهای آرایه‌ای برای طراحیِ پردازشگرهای فوق سریع نوری، خصوصا در زمینه هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مقاله ابتدا با نرم‌افزار لومریکال ثابت انتشار هر موجبر را به صورت جداگانه بدست آورده، و با استفاده از نرم افزار متلب به محاسبه سوپر مدهای یک آرایه موجبری متشکل از 6 موجبر پرداخته ایم. با استفاده از نظریه مد جفت‌شده ...  بیشتر

تولید جریان قطبش اسپینی توسط نور قطبیده در گرافین بدون بایاس

سیمین مهنیا؛ آرش فیروزنیا

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 45-52

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68556.1154

چکیده
  در این مقاله، یک سیستم گرافینی متصل به دو کانال نیمه بی‌نهایت را مدل سازی کرده و مورد مطالعه قرار داده‌ایم. نور (با قطبش های خطی و دایروی) بطور عمودی به سیستم می‌تابد. با فرض وجود جفت شدگیِ قابل تنظیمِ اس‍پین مدار راشبا، ناشی از حضور ولتاژ گیت، ترابرد الکترونی و اسپینی در سیستم مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبات ترابرد کوانتومی از ...  بیشتر

مطالعه تجربی اثر فیلتر بر پرتو ایکس نرم در پلاسمای کانونی مدر 5 کیلوژول

مریم اکبری نساجی؛ داریوش رستمی فرد؛ نوشین پیش بین؛ علی نصیری

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 53-60

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68720.1158

چکیده
  یکی از اصلی ترین پرتوهای تابشی در پلاسمای کانونی پرتو پرتو ایکس نرم است. ﺑﺮای اﻧﺪاز-گیری پرتو اﯾکس ﻧﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘگرالی و تقکیک زمانی، ﻋﻤﻮﻣﺎ از آﺷکارسازهای پین دیود اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد. از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ پین دﯾﻮدﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺷکارسازی پرتو ایکس ﻧﺮم ﻣﻮﻟﺪ‌ﻫﺎی مینیاتوری می ﺗﻮان ﺑﻪ PBX65 اﺷﺎره کرد. در این مقاله ...  بیشتر

مطالعه خصوصیات الکترونی دو کره کوانتومی جایگزیده در سیم کوانتومی آلاییده با استفاده از حل معادلات شرودینگر و پواسون– شرودینگر

محمد رضا فرهمند؛ محمود مرادی؛ عبدالرسول قرائتی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 61-70

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68608.1155

چکیده
  ساختارهای کوانتومی به عنوان منبع پیشرفته نیم‌هادی در تولید نور می‌باشد و بررسی خصوصیات الکترونی و الکترواپتیکی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیستم‌ها و منابع نور تک فوتونی یکی از اجزای اصلی طراحی سیستم‌های فوتونیک کوانتومی هستند و تلاش‌های زیادی برای تحقیق بر روی چنین منابعی صورت گرفته که از بین آنها نقاط کوانتومی نیم‌هادی ...  بیشتر

تقویت چرخش فارادی تنظیم پذیر با شدت عبور بالا در بلورمگنتوفوتونی شامل نیم‌رسانای ناهمسانگرد InAs

فاطمه مسلمی؛ معصومه نعمتی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 71-80

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68821.1159

چکیده
  طیف عبوری و چرخش فارادی از ساختار بلور مگنتوفوتونی با آرایش متقارن (AB)m InAs (BA)m با استفاده از روش ماتریس انتقال 4×4 بررسی شده‌است. لایه‌های B, A مواد دی‌الکتریک معمولی و InAs نیم‌رسانای ناهمسانگرد به‌عنوان لایه‌ی نقص عمل می‌کند. در گاف باند فوتونی ساختار، دو مدنقص با چرخش فارادی در همان ناحیه‌ی فرکانسی مدهای‌ نقص ظاهر می‌شوند. در ...  بیشتر

بهبود رفتار غیرکلاسیکی حالت‌های عددی جابه‌جاشده به‌کمک تقویت خطّی بدون نوفه

محدثه رضاخانی‌نژاد؛ حمیدرضا باغشاهی؛ محمدجواد فقیهی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 81-90

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68989.1162

چکیده
  در این مقاله، رده جدیدی از حالت‌های غیرکلاسیکی تابشی معرّفی می‌شود. بدین منظور، پس از تبیین کاربردهای حالت‌های عددی جابه‌جاشده و بیان اهمّیت تقویت سیگنال بدون نوفه، حالت‌های عددی جابه‌جاشده تقویت‌شده معرّفی می‌شوند. سپس با بررسی برخی از مهم‌ترین معیارهای غیرکلاسیکی مانند پارامتر مندل، تابع هم‌بستگی مرتبه دوّم، تابع مشخّصه ...  بیشتر

بررسی نظری همبستگی بین طیف شدت فروسرخ و ساختار هندسی نانو خوشه های سدیم در چارچوب نظریه تابعی چگالی

سید محمد قاضی؛ فهیمه بهزادی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 91-98

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69050.1164

چکیده
  در این مقاله یک مطالعه نظری با استفاده از محاسبات کوانتومی در چارچوب نظریه تابعی چگالی بر روی پایداری نسبی ساختارها و خواص الکترونی و فرکانس های ارتعاشی نانوخوشه های سدیم Nan (n=10-48) انجام شده است. با محاسبه پارامتر هم آرایی مشخص گردید که کوچکترین و اولین واحد منظم موضعی که در این نانو خوشه ها ایجاد و تکرار می شود بیست وجهی بوده که با زیاد ...  بیشتر

مطالعه ساختاری نانوفریت‌های کبالت آلایش یافته با کادمیوم و کادمیوم-کروم به کمک طیف سنجی رامان

حمزه قربانی؛ پرویز کاملی؛ مهین اشراقی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 99-106

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69229.1166

چکیده
  فریت ها از جمله سرامیک های مغناطیسی هستند که به خاطر کاربرد گسترده‌ی آن‌ها در صنایع مختلف دانشمندان همواره سعی در بهینه سازی خواص ساختاری، مغناطیسی، الکتریکی و... آنها داشته‌اند. یکی از آنالیزهایی که دانشمندان به منظور مشخصه‌یابی ساختاری از آن استفاده می‌کنند، طیف‌سنجی رامان می‌باشد. در این تحقیق نانوذرات فریت کبالت آلایش یافته ...  بیشتر