عنوان; نام; نام خانوادگی; رتبه علمی; سمت / سازمان، Publons link

دکتر; مجید; ابراهیم زاده; دانشگاه پیام نور شیراز،

دکتر; حسن; پاکارزاده; دانشیار; هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر; رضا; خرداد; دانشگاه یاسوج

دکتر; قاسم; فروزانی; دانشیار; دانشگاه پیام نور  

دکتر; عبدالرسول; قرائتی; استاد دانشگاه پیام نور 

دکتر; محمدجواد; کریمی; دانشیار; هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز 

دکتر; محمدصادق; آخوندی خضرآبادی; دانشیار; پیام نور

دکتر; حسین; آکو; استادیار; عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بابل

دکتر; سهراب; بهنیا; استادیار; دانشگاه صنعتی ارومیه

دکتر; سید فردین; تقی زاده; دانشیار; دانشگاه یاسوج، وزارت علوم

دکتر; نیما; تقوی نیا; استاد; دانشگاه صنعتی شریف

دکتر; ساعد; جعفری; استادیار; عضو هیات علمی، دانشگاه گیلان

دکتر; محسن; حاتمی; دانشیار; دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر; احمد رضا; دارایی; استادیار; استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر; محمد جواد; دهقانی; دانشیار; دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده برق

دکتر; محمد صادق; ذاکر حمیدی; دانشیار; هئیت علمی پژوهشکده فیزیک کاربردی تبریز

دکتر; بهروز; رضائی; استادیار هیات علمی / دانشگاه تبریز

دکتر; صمد; روشن انتظار; دانشیار; دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

دکتر; زینب; زارع; استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر; داریوش; سوری; دانشیار دانشگاه ملایر;

دکتر; حسین; شاهمیرزایی; استادیار; گروه فیزیک، دانشگاه مالک اشتر، شیراز، ایران

دکتر; رامین; شیری; استادیار; سازمان انرژی اتمی

دکتر; علی اصغر; شکری; استاد دانشگاه پیام نور

دکتر; ابراهیم; صادقی; دانشیار; دانشگاه یاسوج

دکتر; امیر عباس; صبوری دودران; استادیار; دانشگاه پیام نور تهران

دکتر; میثم; علیشاهی; استادیار; دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر; تورج; غفاری; دانشیار; دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر; حسین; غفوریان; استادیار; دانشگاه پیام نور

دکتر; هادی; فلاح; ; استادیار

دکتر; طاهره; فنایی شیخ الاسلامی; دانشیار; استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر; محمد; قناعتیان; استادیار; دانشگاه پیام نور

خانم; حمیده; کندری; مربی; دانشگاه پیام نور

دکتر; محمد حسین; مجلس آرا; استاد; استاد فیزیک دانشگاه خوارزمی

دکتر; تقی; محسن پور; استادیار; عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر; کیوان; محمود اقدمی; دانشیار; دانشگاه پیام نور

دکتر; امیر; مدنی; استادیار عضو هیات علمی دانشگاه بناب

دکتر; امیر; مدنی; استادیار; عضو هیات علمی گروه فوتونیک و مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب

دکتر محمود; مرادی; ; دانشگاه پیام نور شیراز

پروفسور; بهروز; مراغه چی; ; گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

دکتر; آتوسا; مسک; ; شتاب دهنده بسی 2، دانشگاه لوند، لوند، سوئد

دکتر; کریم; میلانچیان; استادیار هئیت علمی پیام نور

دکتر; محمدعلی; منصوری بیرجندی; دانشیار; دانشگاه پیام نور

دکتر; محمدعلی; منصوری-بیرجندی; دانشیار; دانشگاه سیستان و بلوچستان

پروفسور; حسن; مهدیان; استاد; ریاست پژوهشکده پلاسمای دانشگاه خوارزمی

دکتر; سعدا...; نصیری قیداری; استاد; دانشگاه شهید بهشتی

دکتر; زهرا; هاشم پور; استادیار; عضو هیات علمی خوی

دکتر; غلامرضا; هنرآسا; دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز- گروه فیزیک

دکتر; علی; واحدی; استاد; عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی تبریز