نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده

در این مقاله، از یک آشکارسازی مستقیم در یک گیرنده تقویت‌کننده پارامتری نوری (OPA) در یک محیط پر اتلاف و پر نویز استفاده می‌کنیم و فاکتور بهبود کوانتومی (QEF) و احتمال خطا را بدست می‌آوریم که در بهبود عملکرد برتابش کوانتومی (QI) اهمیت زیادی دارند. QI برای تشخیص هدف، از درهم‌تنیدگی بین سیگنال و آیدلر بهره می‌برد. پارامترهای مختلف طرح مفروض به ما کمک می‌کند تا آشکارسازی هدف را در پیکربندی فعلی بهبود بخشیم. بطوریکه نشان می‌دهیم که عملکرد انتقال ‌پذیری کانال از خروجی فرستنده به ورودی گیرنده نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد QI ایفا می‌کند. علاوه بر این، بیان می‌کنیم که با افزایش بازده کوانتومی آشکارساز و انتقال‌پذیری، QEF افزایش می‌یابد. از مهم‌ترین کاربردهای این یافته‌ها، می‌توان به ساخت برتابش کوانتومی با عملکرد بهینه اشاره کرد که در صنایع دفاعی و تحقیقاتی بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها