آنتروپی و اثرات واهمدوسی در رادار چلانده دو مدی کوانتومی

جمیله سیدیزدی؛ سید محمد حسینی؛ میلاد نوروزی؛ فاطمه ایران نژاد

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.66281.1129

چکیده
  در این کار، برای اولین بار به محاسبه‌ و بررسیِ رفتار کیفیِ آنتروپی و اثرات واهمدوسی در رادار چلانده دومدی کوانتومی زمانی‌که هدف حضور دارد و سیگنال تولید شده به سمت هدف ارسال می‌شود، پرداخته می‌شود. به طور کلی، واهمدوسی با کاهش خلوص حالت سامانه، یعنی انتقال از حالت خالص به حالت آمیخته همراه است. علاوه بر این با بررسی آنتروپی، درهم‌تنیدگی ...  بیشتر

بررسی رفتارهای کیفیِ درهم‌تنیدگی و همدوسی در یک سامانه‌ی دو کیوبیتی همسانِ جفت‌شده توسط یک خازن بزرگ: کاربرد در مدارهای کوانتومی

سیدمحمد حسینی؛ میلاد کعبی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 19-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.66358.1132

چکیده
  در این مقاله، ما یک سامانه‌ی درهم‌تنیده دو کیوبیت ابررسانای یکسان را مدل‌سازی می‌کنیم که در آن اتصالات جوزفسون با یک خازن ثابت جفت شده‌اند. این جفت‌شدگی خازن با اتصالات جوزفسون بدلیل افزایش همدوسی و بی اثر کردن اثرات واهمدوسی در سامانه افزوده شده است. برای درک بهتر از حالت سامانه با بهره‌گیری از تئوری محاسبات کوانتومی رفتارهای ...  بیشتر

تاثیر کریستال مایع بر ویژگیهای پلاسمون پلاریتونهای سطحی

قاسم فروزانی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 29-38

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.67960.1143

چکیده
  چالش‌های موجود در کوچک‌سازی مدارهای مجتمع فوتونیک به دلیل مشکلات ساخت و پدیده‌هایی که درسیستم‌های مقیاس نانو وجود دارند، سبب شده‌اند که نانوساختارهای پلاسمونیک و کاربرد امواج پلاسمونیک توجه زیادی را به خود جلب کنند. استفاده از کریستال‌های مایع در دستگاه‌های پلاسمونیک به کنترل انتقال، بازتاب، پراکندگی و جذب امواج نوری در نانوساختارهای ...  بیشتر

بررسی خواص نوری ساختار متناوب دوگانه شامل متامواد هذلولوی گرافن پایه با محور نوری مورب

زهرا عینی؛ کریم میلانچیان

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 39-46

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.67519.1137

چکیده
  در این مقاله خواص نوری ساختار متناوب دوگانه شامل متامواد هذلولوی گرافن پایه با محور نوری مورب، با استفاده از روش ماتریس انتقال و روش تقریب محیط مؤثر در ناحیه فرکانسی تراهرتز مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که این ساختار در هر دو ناحیه فرکاسی هذلولوی و بیضوی می‌تواند دارای باند ممنوعه باشد. همچنین نتایج به دست آمده نشان ...  بیشتر

مدلسازی ترانزیستور اثر میدانی گرافینی با کانال شامل دو نقطه‌ی کوانتومی جفت شده

حکیمه محمدپور

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 47-52

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.67674.1139

چکیده
  در این مقاله یک نوع ترانزیستور گرافینی اثر میدانی جدید با ترابرد تونل‌زنی تشدیدی معرفی و مدل‌سازی می-شود که برای بسیاری از ساختارهای غیرگرافینی دوبعدی مسطح هم که دارای نوار ممنوعهانرژی هستند قابل کاربرد است. همانند سایر ترانزیستورهای اثر میدانی بر پایه‌ی گرافین، جریان، از طریق نوار دو بعدی گرافینی برقرار می‌شود. اما در اینجا، ...  بیشتر

بررسی خواص ساختاری و الکترونی و مغناطیسی نانولوله‌‌‌‌‌‌‌ی ایندیم فسفید آلاییده با کروم، کبالت، مس و روی براساس نظریه تابعی چگالی

خدارحم قندی؛ سید مهدی بیضایی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 53-62

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.67792.1141

چکیده
  در این پژوهش به بررسی ویژگی‌های ساختاری، خواص الکترونیکی و مغناطیسی نانولوله‌‌‌‌‌‌‌ی ایندیم فسفید (5، 5) آلاییده با کروم،کبالت، مس و روی با استفاده از محاسبات اصول اول پرداخته شده است. محاسبات توسط کد PWscf با استفاده از تئوری تابعی چگالی انجام شد. فلزات کروم،کبالت، مس و روی با موقعیت فسفید در این نانولوله جایگزین شده‌اند. زوایای ...  بیشتر

طراحی و شبیه‌سازی حسگر زیستی فیبر کریستال فوتونیکی با حساسیت بالا با استفاده از خواص پلاسمونیکی مواد

مهدی فاضلی؛ اشکان حری؛ محمد باقر توکلی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 63-72

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.67752.1140

چکیده
  یک حسگر فیبر بلور فوتونیکی مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی طراحی شد که طلا به عنوان یک لایه پلاسمونیک حساس در آن مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد این حسگر با استفاده از روش دامنه زمانی تفاضل محدود برای ضریب شکست 39/1 تا 43/1 بررسی شد. این حسگر برای ضریب شکست‌های تعریف شده دارای حساسیتی از 5/39365 تا 67315 (nm/RIU) در طول موج‌‎های 850 تا 2650 نانومتر و همچنین ...  بیشتر

طراحی و ساخت دستگاه تولید پلاسمای سرد اتمسفریک مناسب استفاده در صنایع غذایی

سید محمد ذبیحین پور

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 73-82

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.67630.1138

چکیده
  معمولاً، پلاسما چهارمین حالت ماده در علم نامیده شده و از یک گاز نیمه یا کاملاً یونیزه ایجاد می‌گردد. این محیط متشکل از یون‌ها و الکترون‌های آزاد، اتم‌ها در حالت پایه یا برانگیخته و مهم‌تر از همه، فوتون‌ها در انرژی‌های مختلف است و به دو دسته تعادلی (پلاسمای حرارتی) و غیرتعادلی (پلاسما با دمای پایین یا CP[1]) تقسیم می‌شوند. CP برای عملیات ...  بیشتر

محاسبه ضرایب تمرکز دینامیکی ناشی از امواج طولی و برشی در محیط الاستیک دارای ناخالصی کروی پیزوالکتریک

محسن غلامی؛ محمدطاهر کمالی؛ بابک شکرالهی زاده

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68130.1145

چکیده
  رفتار جفت‌شدگی الکترومکانیکی مواد پیزوالکتریک مرکب در صنایع مختلف نقش مهمی دارد. بررسی و مطالعه انتشار و پراکندگی امواج در چنین موادی برای درک خصوصیات و رفتار دینامیکی آنها ضروری است. در این پژوهش با استفاده از یک روش تحلیلی دقیق، میدان‌های الکترومکانیکی ناشی از پراکندگی امواج صفحه‌ای توسط یک ذره کروی پیزوالکتریک دارای همسانگرد ...  بیشتر

بررسی اثر حضور ناهمگنی پلاتین- استخوان بر میزان دز دریافتی بافت در پروتون‌تراپی با بهره‌گیری از سیستم کالریمتر تداخل‌سنجی تمام‌نگاری: مدل‌سازی

امیرمحمد بیگ زاده؛ هادی اردینی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 97-108

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68369.1148

چکیده
  این مطالعه چگونگی تأثیر وجود ناهمگنی پلاتین-استخوان بر دز دریافتی بافت در پروتون‌درمانی، با استفاده از یک سیستم کالریمتر تداخل سنجی تمام‌نگاری انجام شد. کالریمترهای تداخل سنجی تمام نگاری ابزارهای موثری هستند که در کاربردهای پرتودرمانی برای اندازه‌گیری تغییرات در دز سپارش شده از پرتوهای یون‌ساز در طول درمان استفاده می‌شوند. ...  بیشتر

مطالعه خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژهای هویسلر معکوس Ti2ScX (X=Si,Sn): رهیافت نظریه تابعی چگالی

فاطمه کرمی؛ احمد اسدی محمدآبادی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 109-118

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68454.1149

چکیده
  در این تحقیق، خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژهای هویسلر معکوس Ti2ScX (X=Si,Sn) با استفاده از بسته نرم‎افزاری کوانتوم اسپرسو بر پایه نظریه تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی خواص الکترونی نشان دادند که هر دو آلیاژ در ثابت شبکه تعادلی خود نیم‎فلز و دارای قطبش اسپینی 100% در اطراف تراز فرمی هستند. مقادیر گاف نیم‎فلزی ...  بیشتر

شناسایی تاثیر پارامترهای فیزیکی مدل جیلز-آترتون بر روی حلقه هیسترزیس به روش اجزاء محدود

مریم روزبهی؛ علی کاظم پور؛ سمیه پیری

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، صفحه 119-125

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68092.1144

چکیده
  معادلات مدل جایلز- آترتون به طور کسترده‌ای در توصیف حلقه‌های هیسترزیس مواد فرومغناطیس، فروالکتریک و پیزوالکتریک استفاده شده است. مزیت اصلی این مدل ایجاد ارتباط بین حلقه هیسترزیس با پارامترهای فیزیکی مواد مغناطیسی است. در این مطالعه منحنی پسماند مغناطیسی با استفاده از روش المان محدود و توسط کد کامسول ارائه شده است. معادلات مدل جایلز- ...  بیشتر