آنتروپی و اثرات واهمدوسی در رادار چلانده دو مدی کوانتومی

جمیله سیدیزدی؛ سید محمد حسینی؛ میلاد نوروزی؛ فاطمه ایران نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.66281.1129

چکیده
  در این کار، برای اولین بار به محاسبه‌ و بررسیِ رفتار کیفیِ آنتروپی و اثرات واهمدوسی در رادار چلانده دومدی کوانتومی زمانی‌که هدف حضور دارد و سیگنال تولید شده به سمت هدف ارسال می‌شود، پرداخته می‌شود. به طور کلی، واهمدوسی با کاهش خلوص حالت سامانه، یعنی انتقال از حالت خالص به حالت آمیخته همراه است. علاوه بر این با بررسی آنتروپی، درهم‌تنیدگی ...  بیشتر

بررسی رفتارهای کیفیِ درهم‌تنیدگی و همدوسی در یک سامانه‌ی دو کیوبیتی همسانِ جفت‌شده توسط یک خازن بزرگ: کاربرد در مدارهای کوانتومی

سیدمحمد حسینی؛ میلاد کعبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.66358.1132

چکیده
  در این مقاله، ما یک سامانه‌ی درهم‌تنیده دو کیوبیت ابررسانای یکسان را مدل‌سازی می‌کنیم که در آن اتصالات جوزفسون با یک خازن ثابت جفت شده‌اند. این جفت‌شدگی خازن با اتصالات جوزفسون بدلیل افزایش همدوسی و بی اثر کردن اثرات واهمدوسی در سامانه افزوده شده است. برای درک بهتر از حالت سامانه با بهره‌گیری از تئوری محاسبات کوانتومی رفتارهای ...  بیشتر