ردیابی و کشف چشمه‌های رادیواکتیو متحرک: یک رویکرد مدل‌سازی مبتنی بر الگوریتم‌های بینایی ماشین، پردازش تصویر و سامانه‌های آشکارسازی سوسوزن

امیرمحمد بیگ زاده؛ هادی اردینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70551.1184

چکیده
  فناوری هسته ای به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. با این حال، مواد رادیواکتیو خطر بزرگی برای جوامع بشری و محیط زیست است. این به دلیل تهدیدات تروریسم، سوء استفاده یا حمل و نقل غیرمجاز است. بنابراین، ما نیاز به بهبود سیستم های تشخیص و ردیابی منبع رادیواکتیو داریم. این امر باعث تقویت امنیت و توقف اقدامات تروریستی خواهد شد. در این مقاله، ...  بیشتر

سنتز و مشخصه یابی نانوصفحات اکسیدروی به روش سل-ژل و بررسی اثر ناخالصی آهن و مس بر روی خواص ساختاری و گاف نواری

داریوش مهرپرور؛ معصومه ناصری تکیه؛ رستم مرادیان؛ شهریار مهدوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70738.1186

چکیده
  در این تحقیق، نانوصفحات اکسید روی به روش سل-ژل با نمک پیش ماده نیترات روی تهیه و سپس با عناصر ناخالصی آهن و مس آلاییده شدند که نانوساختارهای خالص و آلاییده اکسید روی با مواد ارزان قیمت و به روشی آسان و در دسترس با تجهیزات آزمایشگاهی کم و در مدت زمان بسیار کوتاه سنتز شدند. خواص ساختاری و مورفولوژی نمونه‌های تهیه شده با پراش اشعه ایکس ...  بیشتر