بررسی پاسخ‌ کالری‌مترهای تداخل‌سنجی به پرتوهای یون‌ساز از طریق مدل‌سازی

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا باسعادت؛ هادی اردینی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68353.1147

چکیده
  این مطالعه به بررسی پاسخ کالری‌مترهای تداخل‌سنجی به پرتوهای یون‌ساز از طریق مدل‌سازی می‌پردازد. این کالری‌مترها به دلیل دقت بالا و حساسیت کم نسبت به اتلاف انرژی ذرات یون‌ساز و سایر ویژگی‌های منحصر به فرد، ابزارهای امیدوارکننده‌ای برای تحقیقات در حوزه فیزیک انرژی ذرات یون‌ساز هستند. با این حال، پاسخ آن‌ها به پرتوهای یون‌ساز ...  بیشتر

ترابرد الکتریکی در یک سیم کوانتومی "Ga1-xAlxAs" در حضور برهمکنش الکترون- فونون

اکبر خلج؛ علی اصغر شکری؛ نادیا سلامی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68907.1161

چکیده
  در این مقاله، با استفاده از رهیافت تابع گرین خواص ترابرد الکتریکی یک ساختار متجانس شبه یک بعدی مبتنی بر  (مانند سیم کوانتومی) در حضور برهمکنش الکترون- فونون به طور نظری مطالعه می­شود. برای این منظور، ساختار مورد نظر با طول محدود  را بین دو الکترود نیم­بی­نهایت فلزی در نظر می­گیریم. با استفاده از هامیلتونی این ساختار در چارچوب ...  بیشتر

دو اتم برهم‌کنش دار در پتانسیل تله ای ناهماهنگ دو بعدی

سید حسین گنجی پور؛ ابراهیم صادقی

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 1-6

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69879.1177

چکیده
  در این پژوهش یک سیستم دو اتمی بوزونی در حضور پتانسیل ناهماهنگ دو بعدی و یک پتانسیل بین اتمی کوتاه برد بطور دقیق بررسی شده است. توابع موج و انرژی قسمت هماهنگ بطور تحلیلی و تاثیر جمله ناهماهنگ پتانسیل بر انرژی به ازای شدت‌ برهم‌کنش‌های مختلف محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده رفتارهای متفاوت برای حرکت نسبی و انرژی تصحیحی بر ...  بیشتر

خواص تراگسیلی بلورهای فوتونی یک بعدی شامل لایۀ نقص مگنتواپتیکی با اپسیلون - نزدیک - صفر

رضا عبدی قلعه؛ رضا سلدوزی؛ امیر مدنی؛ وحید فلاحی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 7-14

چکیده
  در این مقاله، ویژگی‌های تراگسیلی بلور فوتونی یک بعدی حاوی لایۀ نقص مگنتواپتیکی با اپسیلون - نزدیک - صفر و با تغییر المان قطری تانسور گذردهی الکتریکی لایۀ نقص بررسی شده است. برای انجام محاسبات روش ماتریس انتقال 4×4 به کار گرفته شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که چنین ساختاری برای یکی از قطبش‌های دایروی کاملاً غیر شفاف است، در صورتی ...  بیشتر

تأثیر پارامترهای ساختاری بر مشخصه‌های مدی تارهای بلور فوتونی در ناحیه مخابراتی

حسن پاکارزاده؛ رضوان درخشان

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 9-16

چکیده
  تارهای بلور فوتونی (PCFs) دسته‌ای از تارهای نوری هستند که دارای قابلیت‌های فوق‌العاده و کاربردهای متنوع هستند. در این مقاله تأثیر پارامترهای ساختاری این تارها برمشخصه‌های مدی آنها در ناحیۀ مخابراتی را که تا به امروز کمتر مورد توجه واقع شده است، با استفاده از نرم افزار CUDOS MOF بررسی و شبیه‌سازی می‌کنیم. در این جا تارهای بلور فوتونی ...  بیشتر

شبیه‌سازی مونت کارلوی فرایند لایه نشانی با لیزر پالسی و بررسی تغییر فاصله هدف تا زیرلایه بر مشخصات لایه‌ها

محمدرضا رشیدیان وزیری؛ افضل مصطفوی حسینی؛ علی هاشمی‌زاده عقدا؛ نرگس علیمرادیان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 9-16

چکیده
  در این مقاله، فرایند لایه نشانی با لیزر پالسی و در حضور گاز پس‌زمینه به روش مونت کارلو شبیه‌سازی شده است. به طور خاص رشد فلز آلومینیوم در محیط گاز زنون پس‌زمینه و در فشار 50 میلی تور شبیه‌سازی شده است. فواصل هدف - زیرلایه برابر با 10، 15، 20، 25 و 30 میلی متر در شبیه‌سازی‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اطلاعات مکانی و انرژی توده یون‌های ...  بیشتر

بررسی اثر ساختار در کندشدگی نور در بلور‌های فوتونی دو بعدی دارای شکاف

صبا اصغری؛ جمال بروستانی

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، ، صفحه 9-14

چکیده
  در این مقاله خواص نور کند در یک موج‌بر بلور فوتونی دارای شکاف بررسی شده است و برای بهبود مشخصه‌های نور کند از تغییر شعاع همسایه‌های اطراف شکاف استفاده کردیم. ویژگی موج‌برهای بلور فوتونی دو بعدی شکاف‌دار را با استفاده از روش ابر سلول مبتنی بر روش بسط موج تخت مورد مطالعه قرار داده‌ایم. برای مد TE در یک بلور فوتونی دو بعدی با تقارن شبکه ...  بیشتر

تنظیم ضریب جذب غیرخطی بلور فوتونی یک بعدی شامل نقص لایه گرافن

انسیه محبی؛ نرگس انصاری؛ فاطمه شهشهانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-20

چکیده
  امروزه نانوساختار‌های گرافن استعداد چشمگیری برای استفاده در کاربردهایاپتوالکترونیک غیرخطی مانند فیلترهای باندگذر باریک از خود نشان داده‌اند. در این مقاله، میزان جذب غیرخطی بلور فوتونی یک بعدی شامل لایه‌های دی‌الکتریک Ta2O5 و SiO2 و لایه گرافن به عنوان نقص ساختار که دارای خاصیت غیرخطی نوری است، از جنبه نظری بررسی شده است. به دلیل پذیرفتاری ...  بیشتر

بررسی اثر پتانسیل تحدید کوانتومی و برهمکنش اسپین-مدار بر خواص اپتیکی یک نانوسیم‌ چند لایه

درنا نجفی؛ بهروز واثقی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 9-16

چکیده
  در این مقاله به بررسی تأثیر پتانسیل تحدید کوانتومی روی خواص اپتیک خطی و غیرخطی یک سیم کوانتومی چند لایه در حضور برهمکنش اسپین مدار راشبا که هم‌زمان تحت تأثیر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی خارجی قرار دارد، خواهیم پرداخت. بدین منظور ابتدا با حل معادله‌ی شرودینگر، ویژه‌توابع و ویژه‌مقادیر انرژی سیستم در حضور برهمکنش اسپین- مدار ...  بیشتر

اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ مهدی جانبازی روربالی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-14

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.44091.1075

چکیده
  تداخل‌سنجی تمام‌نگاری یکی از روشهای دقیق مورد استفاده برای اندازه‌گیری کمیتهای فیزیکی نظیر تنش، فشار، ارتعاش، و تغییرات ضریب شکست و دما به خصوص در مواد جامد شفاف است. در این مطالعه، از یک چیدمان تجربی تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال ماخ-زندر برای اندازه‌گیری میزان تغییرات دمایی ایجاد شده در یک سلول پلی متیل متا‌آکریلات تحت تابش ...  بیشتر

تحول یک حالت همدوس غیرخطی در یک نوسانگر پارامتری در حضور محیط کر

غلامرضا هنرآسا

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، ، صفحه 9-16

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.51784.1086

چکیده
  در این مقاله تحول زمانی حالت‌های همدوس غیرخطی در یک نوسانگر پارامتری در حضور محیط کر بررسی شده است. به این منظور هامیلتونی سیستم در تصویر برهمکنش و با استفاده از یک روش تقریبی به صورت ترکیبی از عملگرهای مستقل از زمان با ضرائب وابسته به زمان نوشته شده است؛ سپس تحول زمانی حالت‌های همدوس غیرخطی با اعمال عملگر تحول زمانی به دست آمده است؛ ...  بیشتر

بررسی اثر نقص متقارن مرکزی درعبور و چرخش فاراده در بلور فوتونی مگنتو اپتکی یک بعدی

عبدالرسول قرائتی؛ نجمه عباسی

دوره 4، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 9-16

https://doi.org/10.30473/jphys.2022.64674.1115

چکیده
  در این مقاله اثر ایجاد نقص متقارن مرکزی بر روی میزان عبور و چرخش فاراده در بلور فوتونی مگنتو اپتیک یک بعدی متشکل از دو ماده دی‌الکتریک و یک ماده مگنتو اپتیک مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از اجاد نقص، اثر افزایش حجم نقص بر روی پهنای نوار گاف و تعداد مد‌های هدایتی دارای چرخش فاراده در ناحیه نوار گاف بررسی شده است. بیشترین چرخش به‌دست ...  بیشتر

آنالیز و شبیه سازی مقایسه ای یک راکتور سد تخلیه دی الکتریک با استفاده از روش المان محدود

نوشین داداش زاده؛ الناز پوررضا

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 7-16

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69563.1172

چکیده
  در این مطالعه مقایسه ای، هدف ما طراحی یک راکتور تخلیه سد دی الکتریک (DBD) تحت فشار اتمسفر است. نیاز فعلی مشخص کردن پلاسما و بهینه سازی سیستم پلاسمای طراحی شده در شرایط متغیر است. شبیه سازی تک بعدی وابسته به زمان یک دستگاه DBD، هدایت شده توسط یک ولتاژ RF سینوسی با دامنه 755 کیلو ولت در 52 کیلوهرتز، در گاز آرگون نشان داده شده است. دستگاه DBD با دو ...  بیشتر

بررسی رسانندگی گرمایی فسفرین تک لایه

نرگس نقدیانی؛ امیر عباس صبوری دودران

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 11-18

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68529.1151

چکیده
  فسفرین به عنوان یک بلور ناهمسانگرد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. از آنجا که ناهمسانگردی بلور به ویژگی‌های ناهمسانگرد و کاربردهای وسیعی می انجامد، ما نیز برآن شدیم که ویژگی های گرمایی این ماده را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله ساختار نواری و طیف فونونی بلور تک لایه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش دینامیک مولکولی، چگالی ...  بیشتر

شبکه مغناطیسی دائمی سه لایه ای برای اتم های فراسرد

سعید قنبری

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69046.1163

چکیده
  ما یک شبکه مغناطیسی دائمی سه‌ لایه‌‌‌ای را برای اتم‌های فرا‌سرد معرفی می‌کنیم که توسط دو آرایه دو بعدی از بره‌های مربعی مغناطیسی به همراه یک میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی ایجاد می‌شود. سه آرایه دو‌ بعدی مجزا از میکروتله‌های مغناطیسی، در بالای لایه‌ی بالایی بره‌های مغناطیسی، زیر لایه‌ی پایینی و بین آنها تولید می‌شود. ما عباراتی ...  بیشتر

طراحی و شبیه‌سازی لیزر Er:Yb:glass ایمن چشم دمش دیودی هواخنک

مریم زاوش؛ محسن حاتمی؛ امیر نوفرستی؛ امین حسینی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 15-20

چکیده
  در این مقاله، طراحی و شبیه‌سازی یک میلۀ لیزری Er:Yb:galss دمش از پهلوی دیودی گزارش شده است. سیستم را به صورت هواخنک طراحی کرده‌ایم تا علاوه بر کاهش حجم و وزن امکان استفاده از روش جفت‌شدگی نزدیک را میسر سازد.در این حالت، تقارن و یکنواخت‌سازی دمش با استفاده از سه لیزر دیودی، در یک ساختار Y شکل صورت گرفت. به منظور بهینه‌سازی سیستم طراحی شده، ...  بیشتر

حالت‌های همدوس فوتون کاهیده برای نوسانگرهای ناهماهنگ در یک محیط غیرخطی کر

فرشید جهان‌بخش؛ غلامرضا هنرآسا؛ علیرضا کشاورز

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، ، صفحه 15-24

چکیده
  در این مقاله حالت‌های همدوس تعمیم‌یافته فوتون‌کاهیده برای نوسانگرهای ناهماهنگ در یک محیط غیرخطی کر معرفی شده است. سپس تابع ویگنر تعداد- فاز حالت‌های معرفی شده بررسی شده است. تابع ویگنر در بعضی از ناحیه‌ها منفی شده است که ماهیت غیرکلاسیکی این حالت‌ها را نشان می‌دهد. در نهایت ویژگی‌های فازی این حالت‌ها با استفاده از روشتابع توزیع ...  بیشتر

ساخت رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب برای پردازش تصاویر دریافتی از تداخل سنج نوری

محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 15-22

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.47441.1084

چکیده
  در این کار به توصیف نحوه به روزرسانی و اتوماسیون یک سیستم تداخل سنج با استفاده از روش های پردازش تصویر و از طریق ساخت یک رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب پرداخته شده است. پس از به روزرسانی و دریافت تصاویر دیجیتال از طرح نوارهای تداخلی از تداخل سنج و انتقال آن ها به رابط کاربری در محیط متلب، امکان اعمال تبدیل هندسی دوران تصاویر در رابط ...  بیشتر

شبیه‌سازی میکرو سنسور اندازه‌گیری با استفاده از بلور فوتونی

زهره درانی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 17-22

چکیده
  در این مقاله با استفاده از ساختارهای بلور فوتونی دو بعدی، یک میکروسنسور جابه‌جایی طراحی کردیم. این ساختار شامل یک شش‌ضلعی است که در هر ضلع آن 7 حفره قرار گرفته است. جنس حفره‌ها هواست که در یک زمینۀ سیلیکونی قرار داده شده است. حفره‌ها در یک آرایش مثلثی چیده شده‌اند. در این میکروسنسور ابتدا با استفاده از شبیه‌سازی روش تفاضل محدود حوزۀ ...  بیشتر

افزایش طول دفازه شدن در شتاب‌دهندۀ میدان عقبه لیزری

مهدی عصری؛ ایمان کامل جهرمی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 17-26

چکیده
  با حل معادلات تولید میدان عقبه در حضور میدان مغناطیسی خارجی، مشاهده کردیم که طول دفازه شدن و انرژی نهایی الکترون‌های شتاب گرفته به وسیلۀ میدان عقبه به قطبش تپ و راستای اعمال میدان مغناطیسی وابسته است. به طوری‌که برای حالت اعمال میدان مغناطیسی در خلاف جهت انتشار تپ لیزری با قطبش راست‌گرد، طول دفازه شدن با افزایش نسبت به دیگر حالت‌ها ...  بیشتر

بررسی مدهای عبوری در بلور فوتونی دو لایه‌ای بی‌نظم

عبدالرسول قرائتی؛ زینب زارع

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 17-24

چکیده
  در این مقاله، با استفاده از روش ماتریس انتقال، طیف عبوری بلور فوتونی یک بعدی ‌دولایه‌ای بی‌نظم را با نقص بررسی خواهیم کرد و دو حالت بی‌نظمی مربوط به ضخامت و طول اپتیکی را در نظر گرفته و جابه جایی طول موج مد نقص را در این دو حالت در دو قطبش TE و TM بررسی خواهیم کرد. مشاهده می‌شود که با افزایش مرتبه بی‌نظمی در هر دو حالت متقارن و نامتقارن ...  بیشتر

طراحی و لایه نشانی بخارفلزات (PVD) روی آلومینیوم و بررسی خواص اپتیکی آن

محمدرضا جلالی؛ حسین صلواتی؛ زهرا ممتاز

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، ، صفحه 17-24

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.44237.1076

چکیده
  با توجه به نظریه انعکاس و کاربردهای فراوان آینه، می‌توان به آینه‌هایی با پوشش‏های لایه نازک، فلز- دی الکتریک دست یافت؛ از این رو در این مقاله با در نظر گرفتن رهیافت بالا و با استفاده از مواد جدید، آینه‌ای با حداکثر بازتاب نزدیک به 100% و با بستره‏ای از جنس فلز آلومینیوم ساخته شد. آینۀ فلزی ساخته شده یک انعکاس دهندۀ بسیار خوب در بازه ...  بیشتر

مطالعه تأثیر قطبش نور لیزر در ضریب شکست غیر خطی کریستال مایع 5CB آلائیده با رنگینه آنتراکینونی در آرایش موازی

کریم میلانچیان؛ زهرا عینی

دوره 4، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 17-20

https://doi.org/10.30473/jphys.2022.64755.1117

چکیده
  در این کار تجربی اثر قطبش نور در ضریب شکست غیر خطی کریستال مایع آلائیده با رنگینه مطالعه شده است. بدین منظور از سلول‌‌های کریستال مایع 5CB، آلائیده با رنگینه حلال سبز 3 با آرایش موازی و با ضخامت 50 میکرون استفاده شد و غیر خطیت آنها با لیزر هلیوم نئون در طول موج 632 نانومتر و با قطبش خطی با زوایای 0 تا 90 درجه نسبت به دایرکتور سلول‌ها بررسی ...  بیشتر

بررسی اثر قطبیت محیط و غلظت روی ویژگی‌های نوری غیرخطی مرتبه سوم محلول‌های حاوی رنگینه آزو

مهسا خادم صدیق؛ محمد صادق ذاکرحمیدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 21-26

چکیده
  در این کار تجربی، روش جاروب Z برای بررسی اثر قطبیت محیط و غلظت روی پاسخ نوری غیرخطی مرتبه سوم محلول‌های حاوی رنگینه آزو استفاده شد. به همین منظور یک لیزر موج پیوسته با طول موج 650 نانومتر و توان خروجی 70 میلی وات مورد استفاده قرار گرفت. اندازه‌گیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که ویژگی‌های جذب اشباع معکوس رنگینه استفاده شده شدیدا به قطبیت ...  بیشتر

بررسی خواص ساختاری و اپتیکی ترکیب نیم‌رسانای کلکوژنیدی Ag2SiS3

مریم عزیزی؛ حمدالله صالحی

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70377.1182

چکیده
  چکیده در این کار با استفاده از محاسبات نظری به بررسی خواص ساختاری و اپتیکی مانند ضریب شکست، ضریب خاموشی، ضریب جذب، ضریب بازتاب و رسانندگی اپتیکی ترکیب کلکوژنیدی Ag2SiS3 که دارای ساختار کریستالی مونوکلینیک می‌باشد، پرداخته می‌شود. در این کار از نظریۀ تابعی چگالی در تقریب LDA با روش شبه‌پتانسیل استفاده شده است که از نمودار چگالی حالت‌ها ...  بیشتر