تنظیم ضریب جذب غیرخطی بلور فوتونی یک بعدی شامل نقص لایه گرافن

انسیه محبی؛ نرگس انصاری؛ فاطمه شهشهانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 9-20

چکیده
  امروزه نانوساختار‌های گرافن استعداد چشمگیری برای استفاده در کاربردهایاپتوالکترونیک غیرخطی مانند فیلترهای باندگذر باریک از خود نشان داده‌اند. در این مقاله، میزان جذب غیرخطی بلور فوتونی یک بعدی شامل لایه‌های دی‌الکتریک Ta2O5 و SiO2 و لایه گرافن به عنوان نقص ساختار که دارای خاصیت غیرخطی نوری است، از جنبه نظری بررسی شده است. به دلیل پذیرفتاری ...  بیشتر

بررسی اثر قطبیت محیط و غلظت روی ویژگی‌های نوری غیرخطی مرتبه سوم محلول‌های حاوی رنگینه آزو

مهسا خادم صدیق؛ محمد صادق ذاکرحمیدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 21-26

چکیده
  در این کار تجربی، روش جاروب Z برای بررسی اثر قطبیت محیط و غلظت روی پاسخ نوری غیرخطی مرتبه سوم محلول‌های حاوی رنگینه آزو استفاده شد. به همین منظور یک لیزر موج پیوسته با طول موج 650 نانومتر و توان خروجی 70 میلی وات مورد استفاده قرار گرفت. اندازه‌گیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که ویژگی‌های جذب اشباع معکوس رنگینه استفاده شده شدیدا به قطبیت ...  بیشتر

بررسی اثر اسپین- مدار و میدان‌های خارجی بر شفافیت القایی الکترومغناطیسی در نقاط کوانتومی مکعبی نامتقارن

معصومه معینی؛ بهروز واثقی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 27-36

چکیده
  در این مقاله به بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیس در یک نقطه کوانتومی مکعبی نامتقارن در حضور اثر اسپین- مدار که تحت تأثیر همزمان میدان‌های ثابت الکتریکی و مغناطیسی خارجی قرار دارد، خواهیم پرداخت. برای بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی، وابستگی ضرایب جذب و شکست محیط برای یک باریکه جستجوگر لیزری تحت برهمکنش اسپین- مدار، میدان‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر نانوذرات نقره در خواص نوری غیر خطی محلول آبی رنگینه اگزازین 1

کریم میلانچیان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 37-42

چکیده
  در این کار تجربی خواص نوری غیرخطی محلول رنگینه اگزازین 1 خالص و حاوی نانوذرات کلوئیدی نقره به کمک روش جاروب z بررسی شده است. بدین منظور چهار نمونه 2/0 میلی مولار از محلول آبی رنگینه خالص و محلول‌های حاوی نانوذرات نقره در مقادیر 200، 300، و 400 ppm تهیه شد. مقادیر ضرایب شکست غیر خطی برای نمونه‌های یاد شده از مرتبه  سانتیمتر مربع بر وات و با ...  بیشتر

دینامیک کدگذاری فوق چگال در مدل جینز کامینگز

فروزان میرمسعودی؛ صدیف احدپور صدیف احدپور

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 43-48

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه دینامیک کدگذاری فوق چگال در مدل جینز کامینگنز به عنوان یک کانال کوانتومی است. ابتدا با معرفی مدل مورد نظر توصیف مختصری درباره کدگذاری چگال ارائه می‌کنیم. سپس با محاسبه ظرفیت کدگذاری چگال، اثر تعداد حالت‌های فوک کاواک بر مقدار بهینه کدگذاری چگال را بررسی کرده و نشان می‌دهیم چگونه مدل جیمزکامینگز که حاصل برهمکنش ...  بیشتر

معادلات شبه‌کلاسیک حرکت برای سیستم آنتی‌فرومغناطیس با استفاده از حالت‌های همدوس در گروه SU(1,1)

یوسف یوسفی؛ محمدرضا غفاری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 49-54

چکیده
  در این مقاله، فرمالیز حالت همدوس اسپین در پارامتر حقیقی در گروه SU(1,1) مطالعه شد. از این نمایش حالت همدوس، برای محاسبۀ انتگرال مسیر و نتایج کلاسیکی آن در سیستم فیزیکی استفاده شد. با استفاده از رابطۀ مکملی حالت همدوس، یک رابطۀ انتگرالی برای دامنۀ گذار به دست آورده و در حد کلاسیکی معادلات کلاسیکی حرکت محاسبه گردید. در نهایت برای یک هامیلتونین ...  بیشتر

تشکیل نانوبلورها در آلیاژ فلزی آمورف و مطالعۀ آنها با استفاده از روش موزبائر اسپکتروسکوپی

صفدر حبیبی؛ سعیده سوری؛ سمیه عطاریلر

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 55-67

چکیده
  نانو‌بلورها، نقش کلیدی در بهبود خواص مکانیکی و مغناطیسی آلیاژهای مختلف دارند. یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای حصول نانوبلورها، تولید آلیاژ آمورف است سپس با عملیات حرارتی در دما و زمان مناسب بر روی این آلیاژها، شاهد شکل‌گیری نانوبلورها در زمینه آمورف خواهیم بود. در این پژوهش آلیاژ آمورف Fe68Co26Si1C5 با استفاده از تکنیک چرخ مذاب تولید ...  بیشتر