دو اتم برهم‌کنش دار در پتانسیل تله ای ناهماهنگ دو بعدی

سید حسین گنجی پور؛ ابراهیم صادقی

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، صفحه 1-6

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69879.1177

چکیده
  در این پژوهش یک سیستم دو اتمی بوزونی در حضور پتانسیل ناهماهنگ دو بعدی و یک پتانسیل بین اتمی کوتاه برد بطور دقیق بررسی شده است. توابع موج و انرژی قسمت هماهنگ بطور تحلیلی و تاثیر جمله ناهماهنگ پتانسیل بر انرژی به ازای شدت‌ برهم‌کنش‌های مختلف محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده رفتارهای متفاوت برای حرکت نسبی و انرژی تصحیحی بر ...  بیشتر

آنالیز و شبیه سازی مقایسه ای یک راکتور سد تخلیه دی الکتریک با استفاده از روش المان محدود

نوشین داداش زاده؛ الناز پوررضا

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، صفحه 7-16

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69563.1172

چکیده
  در این مطالعه مقایسه ای، هدف ما طراحی یک راکتور تخلیه سد دی الکتریک (DBD) تحت فشار اتمسفر است. نیاز فعلی مشخص کردن پلاسما و بهینه سازی سیستم پلاسمای طراحی شده در شرایط متغیر است. شبیه سازی تک بعدی وابسته به زمان یک دستگاه DBD، هدایت شده توسط یک ولتاژ RF سینوسی با دامنه 755 کیلو ولت در 52 کیلوهرتز، در گاز آرگون نشان داده شده است. دستگاه DBD با دو ...  بیشتر

بررسی خواص ساختاری و اپتیکی ترکیب نیم‌رسانای کلکوژنیدی Ag2SiS3

مریم عزیزی؛ حمدالله صالحی

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، صفحه 17-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70377.1182

چکیده
  چکیده در این کار با استفاده از محاسبات نظری به بررسی خواص ساختاری و اپتیکی مانند ضریب شکست، ضریب خاموشی، ضریب جذب، ضریب بازتاب و رسانندگی اپتیکی ترکیب کلکوژنیدی Ag2SiS3 که دارای ساختار کریستالی مونوکلینیک می‌باشد، پرداخته می‌شود. در این کار از نظریۀ تابعی چگالی در تقریب LDA با روش شبه‌پتانسیل استفاده شده است که از نمودار چگالی حالت‌ها ...  بیشتر

بررسی خواص ترموالکتریکی ساختارهای نانو نوار MoS2/WTe2

مریم اسرافیلیان؛ نادیا سلامی؛ علی اصغر شکری

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، صفحه 29-36

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69797.1174

چکیده
  در این مطالعه خواص ترموالکتریکی سیستم مبتنی برمولیبدن دی سولفاید و تنگستن دی تلوراید را در سه ترکیب با دو نانو نوار یکسان مولیبدن دی سولفاید و تنگستن دی تلوراید را در لایه بالا وپایین و همچنین ساختاری با دو لایه متفاوت یکی مولیبدن‌دی سولفاید ودیگری تنگستن دی تلوراید بررسی می کنیم این خواص شامل ضریب رسانش الکتریکی (G)، رسانندگی گرمایی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های نوری PbO- B2O3 (سرب بورات) و Bi2O3 - B2O3 (بیسموت بورات)

آزاده احمدیان

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، صفحه 37-46

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70596.1185

چکیده
  در این تحقیق، ما ویژگی‌های نوری شیشه‌های سرب بورات و بیسموت بورات را بررسی و مقایسه می‌کنیم. از ضریب شکست و شکاف باند انرژی استفاده کردیم؛ که با روش‌های تجربی در مرجع 22 تعیین شده بودند. دریافتیم شکست مولی و قطبش‌پذیری الکترونیکی رفتار مشابهی را نشان می‌دهند. متالیزاسیون از630/0 تا 568/0 برای شیشه‌های سرب بورات و از 526/0 تا 435/0 برای شیشه‌های ...  بیشتر

اثر آرایه تناوبی نانو کامپوزیت های طلا بر بهره وری سلول های خورشیدی پروسکایت دوگانه بدون سرب

ندا احمدی

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، صفحه 47-54

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70613.1187

چکیده
  چکیدهدر این مقاله، یک سلول خورشیدی پروسکایت دوگانه بدون سرب مورد مطالعه ی عددی قرار گرفته است و اثر آرایه های تناوبی نانو ذرات کروی طلای پوشش داده شده با نانو میله های سیلیکا و تیتانیا بر روی کارایی سلول خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفته است و با اثرآرایه ی نانو ذرات طلای خالص مقایسه شده است. ساختار سلول خورشیدی پروسکایت پیشنهادی به صورت ...  بیشتر