شتابدهی الکترون در رژیم حبابی توسط میدان موج دنباله در برهمکنش پالس لیزر با پلاسما

علیرضا پاک نژاد

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68901.1160

چکیده
  شتابدهنده های لیزر-پلاسما، یکی از فناوری های نوین برای رسیدن به انرژی‌های بالا محسوب می شوند. در این مقاله، ضمن مرور یافته‌های اخیر در زمینه شتابدهی الکترون توسط پالس لیزر در یک کانال پلاسمایی، مکانیزم تولید الکترون های پرانرژی در برهمکنش پالس لیزر فمتوثانیه با پلاسما بررسی شده و میزان انرژی کسب شده در اندرکنش خطی‌و غیرخطی برآورد ...  بیشتر

طراحی و شبیه سازی رمزگشا پلاسمونی فشرده با نسبت تمایز بالا برای انتشار پلاسمون پلاریتون های سطحی گرافن

محمد جواد ملکی؛ محمد سروش؛ غلامرضا اکبری زاده

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 11-18

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69675.1173

چکیده
  در این پژوهش، با استفاده از نانو نوارهای گرافنی بر روی دی اکسید سیلیکون، یک کانال پلاسمونی با محصورکنندگی زیاد برای هدایت پلاسمون پلاریتون های سطحی طراحی شده است. با تنظیم پتانسیل شیمیایی گرافن می توان گذردهی کانال را کنترل کرد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند با اعمال ولتاژهای 1/5 و 8/3 ولت به نانو نوار گرافنی می توان پتانسیل شیمیایی 0/1 ...  بیشتر

طراحی و ساخت سیستم انحراف سنجی و ارزیابی عملکرد آن در اندازه‌گیری پاشندگی ضریب شکست خطی بلورهای نازک سوسوزن یاگ و کوارتز

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 19-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69856.1175

چکیده
  یکی از مسائل بنیادین در علم فیزیک، اندازه‌گیری ضریب شکست مواد مختلف است. اطلاع از بزرگی ضریب شکست یک ماده در پیش‌بینی نحوه رفتار و میزان نور عبوری از آن نقش تعیین کننده‌ای دارد. روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری ضریب شکست وجود دارد. در این کار برای سنجش ضریب شکست نمونه‌های با ضخامت کم، یک سیستم مبتنی بر روش انحراف سنجی طراحی و ساخته ...  بیشتر

بررسی خواص الکترونی و ساختاری نانوخوشه‌های اکسید آهن بین دو لایۀ گرافن

مریم گودرزی؛ سارا سادات پرهیزگار؛ جواد بهشتیان

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 29-36

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69523.1171

چکیده
  در این مقاله با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT)، ابتدا خواص الکترونی و ساختاری کلاسترهای آهن Fe2O3، Fe3O4، Fe4O6 و Fe6O9 (که از پایدارترین کلاسترهای اکسید آهن هستند) و سپس با قرار دادن این کلاسترها بین دو لایۀ گرافن و بهینه کردن ساختار حاصل، تغییر در خواص الکترونی و مغناطیسی دو لایۀ گرافن بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که با جایگذاری ...  بیشتر

درهم‌تنیدگی کوانتومی و ویژگی‌های غیرکلاسیکی سه اتم دوترازی در برهم‌کنش با یک میدان تک‌مد در حضور جفت‌شدگی وابسته به شدّت

فیروز لنگری‌زاده؛ محمّدجواد فقیهی؛ حمیدرضا باغشاهی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 37-46

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69893.1178

چکیده
  این مقاله به توصیف برهم‌کنش سه اتم دوترازی با یک میدان کوانتیده تک‌مُد در رژیم جفت‌شدگی وابسته به شدّت می‌پردازد. تحت یک انتخاب برای شرایط اولیه زیرسامانه‌‌ها که در آن اتم‌ها در حالت برانگیخته آماده‌سازی می‌شوند و میدان کاواک در حالت همدوس استاندارد است، شکل صریح بردار حالت کل سامانه به دست خواهد آمد. برای نیل به این مهم، از ...  بیشتر

ارائه ساختاری نوین به منظور تشخیص نوری سلول های سرطانی با بهره گیری از کریستال فوتونی دو بعدی

الهام بهمنی؛ جعفر عمادی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 47-55

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70340.1181

چکیده
  پایش سلامت همواره یکی از چالش‌های مهم در حوزه پزشکی بوده است که این مورد توسط حسگرها پایش می‌شود. در این میان، اما حسگرهای نوری بالاخص حسگرهای نوری مبتنی بر بلور فوتونی جایگاه ویژه‌ای دارند. به همین منظور در این مقاله، به ارائه یک نمونه حسگر نوری با استفاده از بلور فوتونی به منظور پایش و تشخیص چهار نوع از سلول‌های سرطانی اقدام شده‌است. ...  بیشتر