تحول یک حالت همدوس غیرخطی در یک نوسانگر پارامتری در حضور محیط کر

غلامرضا هنرآسا

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 9-16

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.51784.1086

چکیده
  در این مقاله تحول زمانی حالت‌های همدوس غیرخطی در یک نوسانگر پارامتری در حضور محیط کر بررسی شده است. به این منظور هامیلتونی سیستم در تصویر برهمکنش و با استفاده از یک روش تقریبی به صورت ترکیبی از عملگرهای مستقل از زمان با ضرائب وابسته به زمان نوشته شده است؛ سپس تحول زمانی حالت‌های همدوس غیرخطی با اعمال عملگر تحول زمانی به دست آمده است؛ ...  بیشتر

طراحی و لایه نشانی بخارفلزات (PVD) روی آلومینیوم و بررسی خواص اپتیکی آن

محمدرضا جلالی؛ حسین صلواتی؛ زهرا ممتاز

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 17-24

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.44237.1076

چکیده
  با توجه به نظریه انعکاس و کاربردهای فراوان آینه، می‌توان به آینه‌هایی با پوشش‏های لایه نازک، فلز- دی الکتریک دست یافت؛ از این رو در این مقاله با در نظر گرفتن رهیافت بالا و با استفاده از مواد جدید، آینه‌ای با حداکثر بازتاب نزدیک به 100% و با بستره‏ای از جنس فلز آلومینیوم ساخته شد. آینۀ فلزی ساخته شده یک انعکاس دهندۀ بسیار خوب در بازه ...  بیشتر

اسپلیتر بلور فوتونی مبتنی برموجبر

زهره درانی؛ زینب زارع

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 25-30

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.46921.1083

چکیده
  یک موجبر بلور فوتونی در این مقاله ارائه شده است. این ساختار آرایه دو بعدی از میله‌های سیلیکونی است که در آرایش مثلثی چیده شده است. میله‌ها در زمینه هوا و در صفحه x-z قرار گرفته است. ساختار موجبر با حذف میله‌های سیلیکون ایجاد شده است. آرایش شکاف باند در این اسپلیتر با روش FDTD بررسی شده است. این موجبر می‌تواند نقش اسپلیتر را ایفا کند. با ...  بیشتر

بهره‌های تبدیل توان و تابش و انرژی تولید هارمونیک دوم با حضور تخلیه پمپ و آمیختگی فاز در اپتیک غیرخطی

سیدمحمد حسینی؛ رحیم نادرعلی

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 31-38

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.39381.1061

چکیده
  تولید هارمونیک دوم کاربردهای زیادی پیدا کرده است و از آنجائیکه تولید هارمونیک دوم از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد در پژوهش حاضر به بررسی بهره تبدیلات توان و انرژی و تابش تولید هارمونیک دوم برای پرتوهای گوسی موازی در حضور تخلیه پمپ و آمیختگی فاز با استفاده از محاسبات عددی، پرداخته شده است. همچنین در این کار، بهینه حالت بهره تبدیلات ...  بیشتر

نقش کاهش تریتیوم در تعیین بهره واکنش‌های همجوشی دوتریوم-تریتیوم با در نظر گرفتن احتراق سریع از طریق همجوشی لیزری

نسرین حسینی مطلق؛ محمدعلی زارعی

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 39-50

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.46172.1082

چکیده
  یکی از هدف‌های کنونی ما بررسی بهره سوخت DT با انتخاب درصد کسر بسیار ناچیز سوخت تریتیوم،  ، در دستاوردهای جدید ICF، از طریق مفهوم احتراق گرهای سریع است. این محاسبات قطعا فرض امکان استفاده از احتراق کننده سریع و به خصوص امکان یک تحریک کننده مناسب را مشخص می‌کند و به خوبی کوپل شدگی کافی پالس در ماده فشرده شده را توضیح می‌دهد. در واقع در ...  بیشتر

بررسی اثر پیچشی روی خواص الکترونی نانو ساختار‌های دو لایه‌ای گرافین و بورن نیترید

آزاده اشکش؛ علی اصغر شکری

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 51-58

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.42641.1073

چکیده
  در این مقاله، خواص الکتریکی گرافین و بورن نیترید دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر وجود لایه‌ها روی همدیگر و همچنین پیچش لایه‌ها روی همدیگر مطالعه می‌شود. وجود لایۀ اضافه موجب ایجاد تراز هایی اضافه می‌شود که در مورد گرافین همچنان رسانندگی این ماده را حفظ می‌کند ولی تحرک‌پذیری آن را به شدت کم می‌کند. اثر پیچش در گرافین و ...  بیشتر

محاسبۀ پذیرفتاری مغناطیسی خوشۀ ملکولی مغناظیسی Mn12 با درنظرگرفتن برانگیختگی‌های چهارقطبی

یوسف یوسفی؛ رامین شیری

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 59-64

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.57467.1100

چکیده
  در این مقاله، وابستگی دمایی پذیرفتاری مغناطیسی خوشۀ ملکولی مغناطیسی Mn12 در میدان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون برای محاسبۀ پذیرفتاری مغناطیسی، فقط برانگیختگی‌های دوقطبی در محاسبات لحاظ می‌شد، اما با توجه به عدد اسپین این خوشۀ ملکولی و برای به دست آوردن دقت بالاتری در محاسبات، باید برانگیختگی‌های چندقطبی بیشتری را ...  بیشتر

دوپ کردن قابل کنترل نانوذرات مغناطیسی بر روی نانولوله‌‌های پوشش داده شده با سیلیکا و بررسی خصوصیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت (Fe3O4/SiO2/ MWCNT)

ساناز سعیدی راد؛ جمیله سیدیزدی؛ سیده هدی حکمت آرا

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 65-72

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.54196.1089

چکیده
  در این مقاله، نانولوله کربنی عامل‌دار (MWCNT-COOH) با لایه‌هایی از پوشش زیست سازگار دی‌اکسید سیلیسیوم (سیلیکا) پوشش داده شد. این پوشش به دلیل دارا بودن گروه‌های هیدروکسیل (OH) متعدد در سطح خود، علاوه بر آنکه از تجمع نانولوله‌ها جلوگیری می‌کند، قابلیت گیراندازی و پایدار کردن نانوذرات مختلف را به طور یکنواخت و به اندازۀ دلخواه روی سطح خود ...  بیشتر

تاثیر شعاع و تعداد لایه‌های پادنقطه کوانتومی بر ترازهای انرژی در حضور میدان مغناطیسی

فاطمه رحیمی؛ تورج غفاری؛ هادی خواجه آزاد؛ یعقوب نعیمی

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 73-80

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.62029.1103

چکیده
  در این مقاله ابتدا بر اساس نظریه اختلال ویژه مقدارهای انرژی پاد نقطه‌های کوانتومی دو، سه و چهار لایه به دست آورده می‌شوند و سپس با استفاده از محاسبات عددی تأثیرات میدان مغناطیسی، شعاع و تعداد لایه‌های این نانوساختارها را بر تراز‌های انرژی  و  مورد مطالعه قرار می‌دهیم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که افزایش میدان مغناطیسی، ...  بیشتر

تأثیر میدان مغناطیسی خارجی بر ایجاد تبهگنی ترازهای انرژی در پاد نقطه کوانتومی

مجید ابراهیم زاده؛ مهناز غفاری؛ لادن غفاری

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 81-88

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.62213.1105

چکیده
  در این مقاله تأثیر میدان مغناطیسی بر ترازهای انرژی  در پاد نقطه کوانتومی  بررسی می‌شود. بدین منظور ابتدا بر اساس نظریه اختلال و در حضور میدان مغناطیسی خارجی، ویژه مقادیر انرژی  این نانو ساختار به‌ دست آورده می‌شود. سپس بر اساس پیش‌بینی‌های تئوریو همچنین با محاسبات عددی نشان داده خواهد شد که میدان مغناطیسی همیشه باعث از بین ...  بیشتر

شبیه‌سازی دریچه‌های منطقی تمام نوری AND و NOT با استفاده از بلور فوتونی دو بعدی

مریم دشتی درویش زاده؛ تهمینه جلالی

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 89-98

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.56514.1097

چکیده
  با طراحی ساختارهای تناوبی بلورهای فوتونی، امواج الکترومغناطیسی را می‌توان در محدوده فرکانسی معینی از سطح آنها منعکس کرد. با استفاده از ویژگی فوق می‌توان امواج الکترومغناطیسی موجود در موجبر طراحی شده را در داخل ساختار شبکه بلوری فوتونی هدایت کرد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای بلورهای فوتونی در ساخت دریچه‌های منطقی است. بنابراین در ...  بیشتر

تاثیر گرادیان ضخامت خطی بر بلور فوتونی گرافنی تنظیم‌پذیر در ناحیۀ تراهرتز

مرضیه رنجبر؛ علیرضا جنگجو

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1399، صفحه 99-109

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.62303.1106

چکیده
  با استفاده از روش ماتریس انتقال، خواص اپتیکی دو ساختار بلور فوتونی تنظیم‌پذیر یک بعدی بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. ساختار بلور فوتونی اول شامل لایه‌های متناوب دو دی الکتریک SiO2 و Si است که لایه‌های گرافنی بین لایه‌های دی الکتریک قرار گرفته‌اند. با افزودن پلیمر پلی استایرن به عنوان لایه نقص به ساختار بلور فوتونی، مد نقص در محدودۀ ...  بیشتر