بررسی اثر ساختار در کندشدگی نور در بلور‌های فوتونی دو بعدی دارای شکاف

صبا اصغری؛ جمال بروستانی

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، صفحه 9-14

چکیده
  در این مقاله خواص نور کند در یک موج‌بر بلور فوتونی دارای شکاف بررسی شده است و برای بهبود مشخصه‌های نور کند از تغییر شعاع همسایه‌های اطراف شکاف استفاده کردیم. ویژگی موج‌برهای بلور فوتونی دو بعدی شکاف‌دار را با استفاده از روش ابر سلول مبتنی بر روش بسط موج تخت مورد مطالعه قرار داده‌ایم. برای مد TE در یک بلور فوتونی دو بعدی با تقارن شبکه ...  بیشتر

حالت‌های همدوس فوتون کاهیده برای نوسانگرهای ناهماهنگ در یک محیط غیرخطی کر

فرشید جهان‌بخش؛ غلامرضا هنرآسا؛ علیرضا کشاورز

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، صفحه 15-24

چکیده
  در این مقاله حالت‌های همدوس تعمیم‌یافته فوتون‌کاهیده برای نوسانگرهای ناهماهنگ در یک محیط غیرخطی کر معرفی شده است. سپس تابع ویگنر تعداد- فاز حالت‌های معرفی شده بررسی شده است. تابع ویگنر در بعضی از ناحیه‌ها منفی شده است که ماهیت غیرکلاسیکی این حالت‌ها را نشان می‌دهد. در نهایت ویژگی‌های فازی این حالت‌ها با استفاده از روشتابع توزیع ...  بیشتر

عوامل موثر در عدم قطعیت برخوردهای جواب‌های کینک در سیستم φ^4

محمد محمدی؛ محمد قناعتیان؛ فریده سهولی

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، صفحه 25-36

چکیده
  در این مقاله ابتدا به طور خلاصه سیستم غیرخطی  و جواب‌های منفرد کینک و پادکینک وابسته به آن را در فضا-زمان  بعدی معرفی می‌نماییم. نشان می‌دهیم که برای جواب‌های کینک (پادکینک)، یک کانال داخلی برای ایجاد نوسانات کم دامنه وجود خواهد داشت. برای چنین نوساناتی با فرکانس‌ها و طول موج‌های مشخصه وابسته به سرعت، روابط موجی- ذره‌ای مشابه ...  بیشتر

بررسی تحلیلی سالیتون‌ها در مخابرات فیبر نوری باحل معادله غیرخطی شرودینگر

مهدی سودمند؛ لیلا اکبرزاده قلی دیزجی؛ مراد ابراهیم خاص

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، صفحه 37-46

چکیده
  در این مقاله ویژگی‌های سالیتون اپتیکی و انتشار آنها بر اساس معادله دیفرانسیل غیر خطی شرودینگر در فیبر نوری بررسی شده است. روش‌های تحلیلی و عددی بر پایه حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای و تبدیل فوریه در فضای فرکانس- زمان برای نشان دادن پراکندگی سالیتون‌ها در ناحیه‌ای غیرخطی، استفاده شده است. باحل معادله شرودینگر غیر خطی و با استفاده ...  بیشتر

طراحی حسگر تشدید سطح پلاسمون با استفاده از بلورهای فوتونی

زهره درانی

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، صفحه 47-52

چکیده
  در این مقاله با استفاده از ساختارهای بلور فوتونی دو بعدی، حسگر پلاسمون سطحی طراحی شد. این ساختار ، آرایه‌ای شش ضلعی است که در هر ضلع آن 7 حفره دایروی قرار گرفته است. جنس حفره‌های دایروی هواست که در یک زمینۀ سیلیکونی قرار داده شده است و حفره‌ها در یک آرایش مثلثی چیده شده‌اند. با ایجاد نقص در مرکز ساختار و اضافه کردن میله هایی از جنس نقره ...  بیشتر

مطالعۀ ساختار الکترونی و طیف لومینیسانس نانوسیم نیم رسانای هسته-چند پوسته

الهه ناموری؛ سعید شجاعی؛ اصغر عسگری

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، صفحه 53-58

چکیده
  در این مقاله، طیف لومینسانس گسیلی از چینش هسته-چند پوسته در نانو سیم‌های نیم رسانای غیر قطبشی  با تقارن شعاعی بررسی شده است. حل خودسازگار معادلات شرودینگر و پواسون پایه اصلی محاسبات عددی برای به دست آوردن توابع موج، تراز‌های انرژی، کج شدگی‌های باند در اثر آلایش مناسب در سیستم و تاثیرات آن در طیف لومینسانس گسیلی از نانوسیم است. ...  بیشتر

بررسی ساختاری CoFe2O4 سنتز شده از عصاره گیاهی جهت کاربردهای پزشکی

یاسمن عابد؛ فاطمه مستغنی

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، صفحه 59-67

چکیده
  در این مقاله به سنتز سبز و بررسی خواص ساختاری نانو ذرات مغناطیسی CoFe2O4 با زمینه کاربردی پزشکی و دارورسانی هدفمند پرداخته شده است. نانو ذرات مورد استفاده در این زمینه نه فقط باید دارای قدرت مغناطیسی مناسب و اندازه ریز بوده بلکه باید غیر سمی و سازگار با محیط زیست باشند. سنتز بیولوژیکی روشی مناسب برای این منظور است.نانو ذرات مغناطیسی CoFe2O4 ...  بیشتر