نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

2 استادیار، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ایران-تهران

چکیده

فناوری هسته ای به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. با این حال، مواد رادیواکتیو خطر بزرگی برای جوامع بشری و محیط زیست است. این به دلیل تهدیدات تروریسم، سوء استفاده یا حمل و نقل غیرمجاز است. بنابراین، ما نیاز به بهبود سیستم های تشخیص و ردیابی منبع رادیواکتیو داریم. این امر باعث تقویت امنیت و توقف اقدامات تروریستی خواهد شد. در این مقاله، یک رویکرد جدید برای نقشه‌برداری و آشکارسازی پرتوی با توسعه الگوریتم‌هایی بینایی ماشین و مدل‌سازی سامانه‌های آشکارسازی هسته‌ای متشکل از آشکارسازهای کریستالی سوسوزن و لامپ‌های تقویت‌کننده نوری پیشنهاد می‌شود. هدف افزایش کارایی و دقت شناسایی و مکان‌یابی چشمه‌های پرتوزا خارج از کنترل در محیط‌های پیچیده و داینامیک با بهره‌گیری از روش‌های نوین بینایی ماشین است. معادلات روش ردیابی از روش KLT پیروی می‌کند. سامانه مدل شده به طور هم‌زمان تصاویر حرکتی را دریافت و پردازش کرده و مسیر حرکت اجسام را تشخیص می‌دهد و به طور هم‌زمان داده‌های پرتوی در آشکارساز ثبت می‌گردد. در نهایت با تلفیق داده‌های مکانی و داده‌های پرتوی با دقت خوبی چشمه‌های پرتوزا خارج از کنترل در میان سایر اشیای متحرک کشف گردید. ادغام این الگوریتم‌ها در سامانه‌های تشخیص پرتو موجود این ظرفیت را دارد که اقدامات ایمنی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و خطرات مرتبط با حوادث پرتوی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها