درهم‌تنیدگی کوانتومی و ویژگی‌‌های غیرکلاسیکی سه اتم دوترازی در برهم‌کنش با یک میدان تک‌مد در حضور جفت‌شدگی وابسته به شدّت

فیروز لنگری‌زاده؛ محمّدجواد فقیهی؛ حمیدرضا باغشاهی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 37-46

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69893.1178

چکیده
  این مقاله به توصیف برهم‌کنش سه اتم دوترازی با یک میدان کوانتیده تک‌مُد در رژیم جفت‌شدگی وابسته به شدّت می‌پردازد. تحت یک انتخاب برای شرایط اولیه زیرسامانه‌‌ها که در آن اتم‌ها در حالت برانگیخته آماده‌سازی می‌شوند و میدان کاواک در حالت همدوس استاندارد است، شکل صریح بردار حالت کل سامانه به دست خواهد آمد. برای نیل به این مهم، از ...  بیشتر

فاکتور بهبود کوانتومی در محیط پر نویز و نقش انتقال‌پذیری در برتابش کوانتومی

جمیله سیدیزدی؛ سید محمد حسینی؛ میلاد نوروزی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 27-34

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68511.1150

چکیده
  در این مقاله، از یک آشکارسازی مستقیم در یک گیرنده تقویت‌کننده پارامتری نوری (OPA) در یک محیط پر اتلاف و پر نویز استفاده می‌کنیم و فاکتور بهبود کوانتومی (QEF) و احتمال خطا را بدست می‌آوریم که در بهبود عملکرد برتابش کوانتومی (QI) اهمیت زیادی دارند. QI برای تشخیص هدف، از درهم‌تنیدگی بین سیگنال و آیدلر بهره می‌برد. پارامترهای مختلف طرح مفروض ...  بیشتر

بررسی رفتارهای کیفیِ درهم‌تنیدگی و همدوسی در یک سامانه‌ی دو کیوبیتی همسانِ جفت‌شده توسط یک خازن بزرگ: کاربرد در مدارهای کوانتومی

سیدمحمد حسینی؛ میلاد کعبی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 19-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.66358.1132

چکیده
  در این مقاله، ما یک سامانه‌ی درهم‌تنیده دو کیوبیت ابررسانای یکسان را مدل‌سازی می‌کنیم که در آن اتصالات جوزفسون با یک خازن ثابت جفت شده‌اند. این جفت‌شدگی خازن با اتصالات جوزفسون بدلیل افزایش همدوسی و بی اثر کردن اثرات واهمدوسی در سامانه افزوده شده است. برای درک بهتر از حالت سامانه با بهره‌گیری از تئوری محاسبات کوانتومی رفتارهای ...  بیشتر