طراحی و شبیه‌سازی رمزگشای پلاسمونی فشرده با نسبت تمایز بالا برای انتشار پلاسمون پلاریتون‌های سطحی گرافن

محمد جواد ملکی؛ محمد سروش؛ غلامرضا اکبری زاده

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 11-18

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69675.1173

چکیده
  در این پژوهش، با استفاده از نانونوارهای گرافنی روی دی‌اکسید سیلیکون، یک کانال پلاسمونی با محصورکنندگی زیاد برای هدایت پلاسمون پلاریتون‌های سطحی طراحی شده است. با تنظیم پتانسیل شیمیایی گرافن می‌توان گذردهی کانال را کنترل کرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند با اعمال ولتاژهای 5/1 و 3/8 ولت به نانونوار گرافنی می‌توان پتانسیل شیمیایی ...  بیشتر

طراحی و شبیه سازی کلید الکترواپتیکی زیر طول موج فشرده مبتنی بر پلاسمون پلاریتون های سطحی گرافن

محمد جواد ملکی؛ محمد سروش؛ غلامرضا اکبری زاده

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69371.1168

چکیده
  در این پژوهش، با طراحی یک موج بر پلاسمونی با محدودکنندگی قوی، یک کلید کوچک الکترواپتیکی طراحی و شبیه سازی می شود. با استفاده از یک برجستگی سیلیکونی در نزدیکی گرافن و تنظیم پتانسیل شیمیایی آن، یک کانال پلاسمونی ایجاد می شود که بسته به مقدار پتانسیل شیمیایی گرافن، گذر سیگنال نوری را کنترل می کند. با اعمال پتانسیل شیمیایی 0/1 و 0/5 الکترونولت، ...  بیشتر

کاربرد مکانیک آماری در بررسی خواص ترمودینامیکی گرافن

افسانه بذرافشان؛ حمیدرضا رستگار سدهی؛ رضا خرداد؛ محمد قناعتیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 73-78

https://doi.org/10.30473/jphys.2022.66304.1130

چکیده
  در این مقاله، از انرژی مربوط به یک گرافن تک‌لایه استفاده شده و به کمک آن خواص ترمودینامیکی این ماده مورد بررسی قرار گرفته است. از آنتروپی‌های شانون و سالیس برای بررسی خواص ترمودینامیکی از جمله آنتروپی، انرژی درونی و گرمای ویژه استفاده کرده‌ایم. نمودارها بر حسب دما به ازای پارامترهای مختلفی رسم شده‌اند. نتایج حاصل شده نشان می‌دهند ...  بیشتر

کاهش پراکندگی و شرط نامرئی‌سازی در فرامادۀ لایه‌ای استوانه‌ای گرافنی

ابوذر صالحی ابرقویی؛ محمدرضا فروزش فرد

دوره 4، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 21-30

https://doi.org/10.30473/jphys.2022.63171.1108

چکیده
  نامرئی‌سازی پلاسمونیکی یکی از انواع روش‌‌های نامرئی‌سازی است که بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش نامرئی‌سازی علیرغم کامل نبودن، مزایایی مثل امکان تحقق ساده‌تر به صورت تجربی را دارا است. در این مقاله با در نظر گرفتن ساختار فرامادۀ لایه‌ای استوانه‌ای با لایه‌هایی از جنس گرافن و ، به حل معادله موج به صورت تحلیلی ...  بیشتر

تنظیم ضریب جذب غیرخطی بلور فوتونی یک بعدی شامل نقص لایه گرافن

انسیه محبی؛ نرگس انصاری؛ فاطمه شهشهانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-20

چکیده
  امروزه نانوساختار‌های گرافن استعداد چشمگیری برای استفاده در کاربردهایاپتوالکترونیک غیرخطی مانند فیلترهای باندگذر باریک از خود نشان داده‌اند. در این مقاله، میزان جذب غیرخطی بلور فوتونی یک بعدی شامل لایه‌های دی‌الکتریک Ta2O5 و SiO2 و لایه گرافن به عنوان نقص ساختار که دارای خاصیت غیرخطی نوری است، از جنبه نظری بررسی شده است. به دلیل پذیرفتاری ...  بیشتر