نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

3 عضو هیات علمی/دانشگاه پیام نور

10.30473/jphys.2022.66304.1130

چکیده

در این مقاله، از انرژی مربوط به یک گرافن تک‌لایه استفاده شده و به کمک آن خواص ترمودینامیکی این ماده مورد بررسی قرار گرفته است. از آنتروپی‌های شانون و سالیس برای بررسی خواص ترمودینامیکی از جمله آنتروپی، انرژی درونی و گرمای ویژه استفاده کرده‌ایم. نمودارها بر حسب دما به ازای پارامترهای مختلفی رسم شده‌اند. نتایج حاصل شده نشان می‌دهند که آنتروپی و انرژی درونی با زیاد شدن دما، افزایش پیدا کرده و سپس به مقدار ثابتی می‌رسند. همچنین، نمودار گرمای ویژه در ابتدا تا مقدار بیشینه‌ای افزایش یافته و سپس با بالا رفتن دما، کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها