شناسایی تاثیر پارامترهای فیزیکی مدل جیلز-آترتون بر روی حلقه هیسترزیس به روش اجزاء محدود

مریم روزبهی؛ علی کاظم پور؛ سمیه پیری

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 119-125

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68092.1144

چکیده
  معادلات مدل جایلز- آترتون به طور کسترده‌ای در توصیف حلقه‌های هیسترزیس مواد فرومغناطیس، فروالکتریک و پیزوالکتریک استفاده شده است. مزیت اصلی این مدل ایجاد ارتباط بین حلقه هیسترزیس با پارامترهای فیزیکی مواد مغناطیسی است. در این مطالعه منحنی پسماند مغناطیسی با استفاده از روش المان محدود و توسط کد کامسول ارائه شده است. معادلات مدل جایلز- ...  بیشتر

شبیه‌سازی نانوذرات اکسید کبالت به منظور ارزیابی قیاسی کاربرد آن در فوتوترمال تراپی با استفاده از تابش لیزر

محمدرضا آرمان مهر؛ محمدرضا جلالی؛ علی اصغر شکری؛ علی حیدری چالشتری

دوره 4، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 41-48

https://doi.org/10.30473/jphys.2022.64752.1116

چکیده
  یکی از روش‌های غیرتهاجمی درمان سرطان فوتوترمال تراپی با لیزر است. افزودن نانوکره‌ها و نانومیله‌های فلزی به بافت باعث بهبود فرآیند درمان می‌شود. از طرفی دیگر، کنترل دما به منظور حفظ بافت سالم نیز دارای اهمیت است. در این مقاله فرآیند درمان سرطان با استفاده از لیزر و نانوذرات اکسید کبالت و همچنین فلزات آهن و مس مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...  بیشتر