ارائه ساختاری نوین به منظور تشخیص نوری سلول‌های سرطانی با بهره‌گیری از بلور فوتونی دو بعدی

الهام بهمنی؛ جعفر عمادی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 47-55

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70340.1181

چکیده
  پایش سلامت همواره یکی از چالش‌های مهم در حوزه پزشکی بوده است که این مورد توسط حسگرها پایش می‌شود. در این میان، اما حسگرهای نوری بالاخص حسگرهای نوری مبتنی بر بلور فوتونی جایگاه ویژه‌ای دارند. به همین منظور در این مقاله، به ارائه یک نمونه حسگر نوری با استفاده از بلور فوتونی به منظور پایش و تشخیص چهار نوع از سلول‌های سرطانی اقدام شده‌است. ...  بیشتر

شبیه سازی دروازه منطقی مخابراتی OR با بلور فوتونی دو بعدی

مهدی پزشکیان؛ حسین شاهمیرزایی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.56674.1098

چکیده
  در این مقاله بررسی کاملی درزمینه دروازه‌های منطقی بلور نوری صورت گرفته است. همچنین چندین دروازه در طول‌موج‌های فرابنفش و فروسرخ (محدوده مخابراتی 1500 نانومتر) طراحی و شبیه‌سازی‌شده است. در تمامی موارد شرایط مرزی جاذب کامل در نظر گرفته‌شده است.در ابتدا نحوه ساخت موجبر ارائه‌شده است که از این موجبر طراحی شده برای ساخت تقسیم‌کننده ...  بیشتر

بررسی امواج سطحی قطبیده TM در بلور فوتونی متاماده با لایه کلاهک غیرخطی تک محوری خود-واکانونی کننده

زهرا عینی؛ کریم میلانچیان

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 37-44

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.45419.1077

چکیده
  در این مقاله، ما امواج سطحی قطبیده TM درسطح بلور فوتونی نیمه بی نهایت یک بعدی با لایه کلاهکی که به شکل بلور غیرخطی تک محوری است با استفاده از انتگرال اول معادلات ماکسول بصورت تحلیلی بررسی نموده ایم. لایه کلاهک مورد نظر را به شکل غیرخطی خود-واکانونی کننده در نظر گرفته و با استفاده از روش انتگرال اول معادلات ماکسول، پاشندگی امواج سطحی ...  بیشتر

بررسی مدهای عبوری در بلور فوتونی دو لایه‌ای بی‌نظم

عبدالرسول قرائتی؛ زینب زارع

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 17-24

چکیده
  در این مقاله، با استفاده از روش ماتریس انتقال، طیف عبوری بلور فوتونی یک بعدی ‌دولایه‌ای بی‌نظم را با نقص بررسی خواهیم کرد و دو حالت بی‌نظمی مربوط به ضخامت و طول اپتیکی را در نظر گرفته و جابه جایی طول موج مد نقص را در این دو حالت در دو قطبش TE و TM بررسی خواهیم کرد. مشاهده می‌شود که با افزایش مرتبه بی‌نظمی در هر دو حالت متقارن و نامتقارن ...  بیشتر

تنظیم ضریب جذب غیرخطی بلور فوتونی یک بعدی شامل نقص لایه گرافن

انسیه محبی؛ نرگس انصاری؛ فاطمه شهشهانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-20

چکیده
  امروزه نانوساختار‌های گرافن استعداد چشمگیری برای استفاده در کاربردهایاپتوالکترونیک غیرخطی مانند فیلترهای باندگذر باریک از خود نشان داده‌اند. در این مقاله، میزان جذب غیرخطی بلور فوتونی یک بعدی شامل لایه‌های دی‌الکتریک Ta2O5 و SiO2 و لایه گرافن به عنوان نقص ساختار که دارای خاصیت غیرخطی نوری است، از جنبه نظری بررسی شده است. به دلیل پذیرفتاری ...  بیشتر

طراحی حسگر تشدید سطح پلاسمون با استفاده از بلورهای فوتونی

زهره درانی

دوره 1، شماره 4 ، خرداد 1396، ، صفحه 47-52

چکیده
  در این مقاله با استفاده از ساختارهای بلور فوتونی دو بعدی، حسگر پلاسمون سطحی طراحی شد. این ساختار ، آرایه‌ای شش ضلعی است که در هر ضلع آن 7 حفره دایروی قرار گرفته است. جنس حفره‌های دایروی هواست که در یک زمینۀ سیلیکونی قرار داده شده است و حفره‌ها در یک آرایش مثلثی چیده شده‌اند. با ایجاد نقص در مرکز ساختار و اضافه کردن میله هایی از جنس نقره ...  بیشتر

مدهای جای‌گزیده TM در فصل مشترک ساختارهای تناوبی دارای نقص ضریب شکست و محیط همگن معمولی و متاماده

زهرا عینی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 35-42

چکیده
  در این مقاله امواج جای‌گزیده TM ایجاد شده در فصل مشترک میان ساختارهای تناوبی دارای نقص ضریب شکست و محیط همگن اعم از معمولی و متاماده بر اساس طیف ATR بررسی و نشان داده شده است در حالتی که محیط همگن هوا باشد، دو دره در طیف ATR ایجاد می‌شود که یکی نشانگر مد سطحی و دیگری مد جای‌گزیده نقص است. همچنین پیدایش این مدها هم به میزان تغییرات ضریب شکست ...  بیشتر

تأثیر جهت‌گیری محور اپتیکی بر رفتار گاف باند ناهمسان‌گرد فوتونی

زهرا مجرد؛ ربابه طالب‌زاده

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 59-66

چکیده
  در این مطالعه، طیف تراگسیل یک بلور فوتونی ناهمسان‌گرد یک بعدی با بهره‌گیری از روش ماتریس انتقال برای هر دو حالت قطبش TE و TM مطالعه شده است. نشان دادیم به دلیل وجود لایه ناهمسان‌گرد در ساختار بلور فوتونی مورد مطالعه، گاف براگ موسوم به گاف باند فوتونی ناهمسان‌گرد ایجاد می‌شود. نتایج نشان داد که گاف براگ ناهمسان‌گرد به شدت به جهت محور ...  بیشتر

شبیه‌سازی میکرو سنسور اندازه‌گیری با استفاده از بلور فوتونی

زهره درانی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 17-22

چکیده
  در این مقاله با استفاده از ساختارهای بلور فوتونی دو بعدی، یک میکروسنسور جابه‌جایی طراحی کردیم. این ساختار شامل یک شش‌ضلعی است که در هر ضلع آن 7 حفره قرار گرفته است. جنس حفره‌ها هواست که در یک زمینۀ سیلیکونی قرار داده شده است. حفره‌ها در یک آرایش مثلثی چیده شده‌اند. در این میکروسنسور ابتدا با استفاده از شبیه‌سازی روش تفاضل محدود حوزۀ ...  بیشتر

نور کند در موج‌بر بلور فوتونی پرشده با سیال نوری

داود جعفری؛ مرتضی مختاری قلندری؛ مصطفی صحرائی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-40

چکیده
  در این مقاله خواص نور کند در یک موج‌بر بلور فوتونی با نقص خطی بررسی شده است و برای بهبود مشخصه‌های نور کند از تکنیک تزریق سیال نوری در حفره‌های هوا استفاده شده است. برای ساختار موج‌بر پیشنهادی منحنی‌های پاشندگی، ضریب گروه و پاشندگی سرعت گروه با روش بسط موج تخت دو بعدی محاسبه شده است. محاسبات عددی نشان می‌دهد که با افزایش ضریب شکست ...  بیشتر