بررسی خواص ساختاری و اپتیکی ترکیب نیم‌رسانای کلکوژنیدی Ag2SiS3

مریم عزیزی؛ حمدالله صالحی

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70377.1182

چکیده
  چکیده در این کار با استفاده از محاسبات نظری به بررسی خواص ساختاری و اپتیکی مانند ضریب شکست، ضریب خاموشی، ضریب جذب، ضریب بازتاب و رسانندگی اپتیکی ترکیب کلکوژنیدی Ag2SiS3 که دارای ساختار کریستالی مونوکلینیک می‌باشد، پرداخته می‌شود. در این کار از نظریۀ تابعی چگالی در تقریب LDA با روش شبه‌پتانسیل استفاده شده است که از نمودار چگالی حالت‌ها ...  بیشتر

بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام‌هویسلر Ti2ScGeبا استفاده از نظریه تابعی چگالی

فاطمه کرمی؛ سارا محمدی بیلانکوهی؛ حسین غفوریان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 49-56

https://doi.org/10.30473/jphys.2022.65989.1125

چکیده
  خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام‌هویسلر Ti2ScGe با استفاده از نظریه تابعی چگالی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. اولین چیزی که باید مورد بررسی قرار بگیرد ساختار پایدار برای ترکیب تمام‌هویسلر است که بعد از بررسی‌های به عمل آمده، ساختاری با عنوان نوع a در حالت فرومغناطیس در نظر گرفته شد. این ترکیب برای اولین بار در این مقاله مورد ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های اپتیکی نانوذرات فلزی بیضوی شکل در مقیاس و محیط‌های دی الکتریک متفاوت

مجید ابراهیم زاده؛ معصومه سالکی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.55521.1094

چکیده
  با گسترش روزافزون دانش و فناوری در ابعاد نانومتری، دانش پلاسمونیک مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نانوذرات فلزی بیضوی شکل طلا و نقره به دلیل ساختار بیضوی شکل با تقارن خاص، خواص اپتیکی منحصربه‌فردی را می‌توانند از خود نشان دهند؛ بنابراین گزینه‌های بسیار مناسبی جهت استفاده در نسل جدید حسگرهای نوری هستند. در این کار، خواص اپتیکی ...  بیشتر

بررسی ساختار الکترونی، خواص مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام‌هویسلر Cr2ScSb

فاطمه کرمی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 81-88

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.55663.1095

چکیده
  بر پایه نظریه تابعی چگالی، خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام‌هویسلر Cr2ScSb مورد بررسی قرار گرفته است. این ترکیب در ثابت شبکه تعادلی برای منحنی چگالی حالت‌ها یک گاف نیم‌فلزی به اندازه 07/0 الکترون‌ولت دارد اما در ساختار نواری گاف انرژی مشاهده نمی‌شود. این ترکیب در حالت فرومغناطیس پایدار می‌باشد. Cr2ScSb دارای مغناطش کل 4 مگنتون ...  بیشتر

مطالعۀ خواص اپتیکی ترکیبات چهارتایی AlInGaN

ثمین ابراهیمی؛ سید علی هاشمی‌زاده عقداء

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 21-28

چکیده
  در این مقاله خواص اپتیکی ترکیب AlInGaN از جمله قسمت حقیقی و موهومی تابع دی‌الکتریک، رسانندگی اپتیکی، ضریب شکست، ضریب خاموشی و تابع اتلاف انرژی مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته‌اند. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت‌شدۀ خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با استفاده از بسته محاسباتی WIEN2k صورت گرفته است. در نهایت ...  بیشتر