ردیابی و کشف چشمه‌های رادیواکتیو متحرک: یک رویکرد مدل‌سازی مبتنی بر الگوریتم‌های بینایی ماشین، پردازش تصویر و سامانه‌های آشکارسازی سوسوزن

امیرمحمد بیگ زاده؛ هادی اردینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70551.1184

چکیده
  فناوری هسته ای به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. با این حال، مواد رادیواکتیو خطر بزرگی برای جوامع بشری و محیط زیست است. این به دلیل تهدیدات تروریسم، سوء استفاده یا حمل و نقل غیرمجاز است. بنابراین، ما نیاز به بهبود سیستم های تشخیص و ردیابی منبع رادیواکتیو داریم. این امر باعث تقویت امنیت و توقف اقدامات تروریستی خواهد شد. در این مقاله، ...  بیشتر

طراحی و ساخت سیستم انحراف‌سنجی و ارزیابی عملکرد آن در اندازه‌گیری پاشندگی ضریب شکست خطی بلورهای نازک سوسوزن یاگ و کوارتز

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 19-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69856.1175

چکیده
  یکی از مسائل بنیادین در علم فیزیک، اندازه‌گیری ضریب شکست مواد مختلف است. اطلاع از بزرگی ضریب شکست یک ماده در پیش‌بینی نحوه رفتار و میزان نور عبوری از آن نقش تعیین کننده‌ای دارد. روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری ضریب شکست وجود دارد. در این کار برای سنجش ضریب شکست نمونه‌های با ضخامت کم، یک سیستم مبتنی بر روش انحراف‌سنجی طراحی و ساخته ...  بیشتر

بررسی اثر محو شدگی پاسخ کالریمتر تداخل‌سنجی تمام‌نگاری به روش حل عددی

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا با سعادت؛ محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 75-80

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.57254.1099

چکیده
  اصول کار کالریمترهای مورد استفاده برای دزیمتری تابشهای یونساز، اندازه‌گیری تغییرات دمایی ایجاد شده در ماده جاذب به سبب انرژی گرمایی سپارش انرژی باریکه یون‌ساز در ماده جاذب است. در سال‌های اخیر، یکی از این روش‌های دزیمتری، روش کالریمتری نوری تمام نگاری با استفاده از باریکه‌های لیزر بوده است. یکی از مسائلی که دقت عملکرد کالریمترهای ...  بیشتر

اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ مهدی جانبازی روربالی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-14

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.44091.1075

چکیده
  تداخل‌سنجی تمام‌نگاری یکی از روشهای دقیق مورد استفاده برای اندازه‌گیری کمیتهای فیزیکی نظیر تنش، فشار، ارتعاش، و تغییرات ضریب شکست و دما به خصوص در مواد جامد شفاف است. در این مطالعه، از یک چیدمان تجربی تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال ماخ-زندر برای اندازه‌گیری میزان تغییرات دمایی ایجاد شده در یک سلول پلی متیل متا‌آکریلات تحت تابش ...  بیشتر