نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

10.30473/jphys.2022.65909.1124

چکیده

در این تحقیق، خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی آلیاژهای تمام هویسلر جدید Ir2VZ (Z=Si,Ge,Sn)، با استفاده از بسته نرم‎افزاری کوانتوم اسپرسو بر پایه نظریه تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفتند. با تعویض موقعیت مکانی اتم‎ها، محاسبات برای دو ساختار فرضی XA و L21 انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می‎دهند که ساختار XAی آلیاژهای مذکور غیرمغناطیسی هستند، اما ساختار L21آن‎ها فری‎مغناطیس هستند. با بررسی خواص ساختاری آلیاژهای مذکور، مشاهده شد که آلیاژ Ir2VSi به دلیل دارا بودن پایین‎ترین انرژی بستگی، پایدارتر از دو آلیاژ دیگر است. همچنین، نتایج محاسبات الکترونی نشان می‎دهند که آلیاژهای Ir2VSi، Ir2VGe و Ir2VSn در ثابت شبکه تعادلی خود به ترتیب نیم‎فلز، شبه نیم‎فلز و فلز هستند. بنابراین آلیاژ Ir2VSi دارای قطبش اسپینی 100% در اطراف تراز فرمی است و گشتاور مغناطیسی کل آن (µB/f.u.3) دقیقاً از قانون اسلاتر- پائولی تبعیت می‎کند.

کلیدواژه‌ها