شبکه مغناطیسی دائمی سه لایه ای برای اتم های فراسرد

سعید قنبری

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69046.1163

چکیده
  ما یک شبکه مغناطیسی دائمی سه‌ لایه‌‌‌ای را برای اتم‌های فرا‌سرد معرفی می‌کنیم که توسط دو آرایه دو بعدی از بره‌های مربعی مغناطیسی به همراه یک میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی ایجاد می‌شود. سه آرایه دو‌ بعدی مجزا از میکروتله‌های مغناطیسی، در بالای لایه‌ی بالایی بره‌های مغناطیسی، زیر لایه‌ی پایینی و بین آنها تولید می‌شود. ما عباراتی ...  بیشتر