بررسی خواص الکترونی و ساختاری نانوخوشه‌های اکسید آهن بین دو لایۀ گرافن

مریم گودرزی؛ سارا سادات پرهیزگار؛ جواد بهشتیان

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 29-36

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69523.1171

چکیده
  در این مقاله با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT[1])، ابتدا خواص الکترونی و ساختاری کلاسترهای آهن[2] Fe2O3، Fe3O4، Fe4O6 و Fe6O9 (که از پایدارترین کلاسترهای اکسید آهن هستند) بررسی شده و سپس با قرار دادن این کلاسترها بین دو لایۀ گرافن و بهینه کردن ساختار حاصل، تغییر در خواص الکترونی و مغناطیسی دو لایۀ گرافن بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که ...  بیشتر

مطالعۀ خواص اپتیکی ترکیبات چهارتایی AlInGaN

ثمین ابراهیمی؛ سید علی هاشمی‌زاده عقداء

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 21-28

چکیده
  در این مقاله خواص اپتیکی ترکیب AlInGaN از جمله قسمت حقیقی و موهومی تابع دی‌الکتریک، رسانندگی اپتیکی، ضریب شکست، ضریب خاموشی و تابع اتلاف انرژی مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته‌اند. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت‌شدۀ خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با استفاده از بسته محاسباتی WIEN2k صورت گرفته است. در نهایت ...  بیشتر