طراحی و ساخت سیستم انحراف‌سنجی و ارزیابی عملکرد آن در اندازه‌گیری پاشندگی ضریب شکست خطی بلورهای نازک سوسوزن یاگ و کوارتز

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 19-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69856.1175

چکیده
  یکی از مسائل بنیادین در علم فیزیک، اندازه‌گیری ضریب شکست مواد مختلف است. اطلاع از بزرگی ضریب شکست یک ماده در پیش‌بینی نحوه رفتار و میزان نور عبوری از آن نقش تعیین کننده‌ای دارد. روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری ضریب شکست وجود دارد. در این کار برای سنجش ضریب شکست نمونه‌های با ضخامت کم، یک سیستم مبتنی بر روش انحراف‌سنجی طراحی و ساخته ...  بیشتر

بررسی اثر محو شدگی پاسخ کالریمتر تداخل‌سنجی تمام‌نگاری به روش حل عددی

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا با سعادت؛ محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 75-80

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.57254.1099

چکیده
  اصول کار کالریمترهای مورد استفاده برای دزیمتری تابشهای یونساز، اندازه‌گیری تغییرات دمایی ایجاد شده در ماده جاذب به سبب انرژی گرمایی سپارش انرژی باریکه یون‌ساز در ماده جاذب است. در سال‌های اخیر، یکی از این روش‌های دزیمتری، روش کالریمتری نوری تمام نگاری با استفاده از باریکه‌های لیزر بوده است. یکی از مسائلی که دقت عملکرد کالریمترهای ...  بیشتر

اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ مهدی جانبازی روربالی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-14

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.44091.1075

چکیده
  تداخل‌سنجی تمام‌نگاری یکی از روشهای دقیق مورد استفاده برای اندازه‌گیری کمیتهای فیزیکی نظیر تنش، فشار، ارتعاش، و تغییرات ضریب شکست و دما به خصوص در مواد جامد شفاف است. در این مطالعه، از یک چیدمان تجربی تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال ماخ-زندر برای اندازه‌گیری میزان تغییرات دمایی ایجاد شده در یک سلول پلی متیل متا‌آکریلات تحت تابش ...  بیشتر

ساخت رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب برای پردازش تصاویر دریافتی از تداخل سنج نوری

محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 15-22

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.47441.1084

چکیده
  در این کار به توصیف نحوه به روزرسانی و اتوماسیون یک سیستم تداخل سنج با استفاده از روش های پردازش تصویر و از طریق ساخت یک رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب پرداخته شده است. پس از به روزرسانی و دریافت تصاویر دیجیتال از طرح نوارهای تداخلی از تداخل سنج و انتقال آن ها به رابط کاربری در محیط متلب، امکان اعمال تبدیل هندسی دوران تصاویر در رابط ...  بیشتر

شبیه‌سازی مونت کارلوی فرایند لایه نشانی با لیزر پالسی و بررسی تغییر فاصله هدف تا زیرلایه بر مشخصات لایه‌ها

محمدرضا رشیدیان وزیری؛ افضل مصطفوی حسینی؛ علی هاشمی‌زاده عقدا؛ نرگس علیمرادیان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 9-16

چکیده
  در این مقاله، فرایند لایه نشانی با لیزر پالسی و در حضور گاز پس‌زمینه به روش مونت کارلو شبیه‌سازی شده است. به طور خاص رشد فلز آلومینیوم در محیط گاز زنون پس‌زمینه و در فشار 50 میلی تور شبیه‌سازی شده است. فواصل هدف - زیرلایه برابر با 10، 15، 20، 25 و 30 میلی متر در شبیه‌سازی‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اطلاعات مکانی و انرژی توده یون‌های ...  بیشتر